MP satsar på Umeå universitet

Sverige står inför omfattande utmaningar. Skolresultaten sjunker, ungdomsarbetslösheten biter sig fast kring 20 procent och allt fler unga och äldre slås ut i en allt hårdare arbetsmarknad. Samtidigt finns mycket arbete att göra för att ställa om Sverige, för att leda arbetet för ett bättre klimat. Det finns arbete att utföra.

I denna tid väljer regeringen att minska på utbildningsplatserna på högskolor och universitet. Fram till år 2016 vill regeringen minska antalet utbildningsplatser med 10 300, vilket medför att färre kan läsa vidare på högskola och färre kan förverkliga sina livsdrömmar. Samtidigt har anslagen till grundutbildningar urholkats med närmare sju miljarder kronor i jämförelse med 1993 års nivå. Regeringens prioriteringar leder till färre utbildningsplatser, sämre bredd i utbildningssystemet samt regional utarmning.

Miljöpartiet vill annorlunda och motsätter oss regeringens neddragningar och återtillsätter dessa platser. Vi anser att den högre utbildningen i Sverige är i behov av långsiktiga planeringsförutsättningar, ökad anknytning mellan utbildning och

forskning samt bättre villkor för såväl lärosätenas personal som deras studenter. Vi vill satsa på högskolan för att Sverige ska kunna ställa om. För att fler ska bli lärare, för att fler ska bli ingenjörer, sjuksköterskor eller filosofer. Vi satsar i vårt budgetförslag 470 miljoner kronor mer än regeringen till Umeå universitet åren 2014-2017 och dessutom satsar vi på 1000 nya platser på läkarutbildningen runt om i landet. Genom våra satsningar möjliggörs följande.

1) En undervisningsgaranti. Tid med lärare är den enskilt viktigaste frågan för många studenter. Miljöpartiet vill garantera lägst tio timmars lärarledd undervisningstid varje vecka för studenter i grundutbildning.

2) Praktik i alla utbildningar. Det saknas idag konkret arbetsmarknadsanknytning i många utbildningar. Även samhällsvetare, naturvetare och humanister ska ges möjlighet att möta den kommande arbetsmarknaden under utbildningstiden i form av praktik. Alla studenter och forskare ska även erbjudas stöd i karriärutveckling.

3) Universitet och högskolor öppna för fler. Utbildningen fungerar bäst när människor från olika bakgrund träffar varandra. Vi vill förändra resursfördelningssystemet till högskolan så det bättre stimulerar en rekrytering från socialt, etniskt och geografiskt underrepresenterade grupper och återinföra rätten för alla att studera gratis på svenska lärosäten.

4) Fler platser på högskola och universitet. Vi motsäger oss alliansregeringens nedskärningar på antalet utbildningsplatser. Lärosäten ska inte behöva lägga ner välfungerande högkvalitativa utbildningar och sparka lärare. Vi gör även en särskild satsning på fler platser på läkarutbildningen. I våra satsningar omfattande 470 miljoner mer än regeringen, tillhör dessutom Umeå universitet de lärosäten som får 200 extra platser till sin läkarutbildning

Miljöpartiets totala satsningar på den högre utbildningen uppgår till totalt till 9,5 miljarder kronor under de kommande fyra åren. Satsningar av avgörande vikt för såväl nuet som framtiden. En väl fungerande högre utbildning och forskning är avgörande för Sveriges omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle.

 

Nasser Mosleh, gruppledare MP Umeå

Jabar Amin

Riksdagsledamot (MP), utbildningspolitisk talesperson

 

En kommentar

  1. Mariehemsbo

    Den första punkten är så viktig! Det är helt obegripligt med kurser under grundutbildning på distans där man inte har en enda videoföreläsning (som på distansutbildning motsvarar lärarledd lektion) eller som på tidigare kurser då föreläsningarna är inspelade för flera år sedan. Då hade lärarna på grund av att dom fått för lite tid per kurs inte hunnit spela in nya trots att dom gamla var helt inaktuella.

    Jag har snart en tenta i en distanskurs i statistik där vi inte fått en enda inspelad föreläsning eller lärarledd LIVE-chatt. Bara en kursbok och några uppgifter – ”Läs den och jobba med dom här uppgifterna!” och ett nätfrågeforum där det tar flera dagar att få svar. Galet!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.