Sluta med reformer som detaljstyr lärarna

Av , , Bli först att kommentera 5

Alla elever måste få goda möjligheter i skolan. Därför presenterar vi i dag ett gemensamt förslag om ett nytt myndighetsuppdrag, ”Samarbete för bästa skolan”, som kan öka likvärdigheten och minska segregationen i svensk skola, skriver Gustav Fridolin (MP) och Matz Nilsson, Sveriges skolledarförbund.

I länken här nedan kan ni läsa mer om detta.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fokus-pa-att-granska-leder-inte-skolan-ratt_8975856.svd

Bli först att kommentera

Träff med MP-Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 5

Under helgen har MP-Västerbottens styrelse haft två intensiva dagar som var fyllda med tankar och ideér. Första dagen bestod av många diskussioner om visioner och mål. Andra dagen satsade vi på att diskutera valrörelsen och årets inplanerade aktiviteter. Jag känner mig nöjd och stolt över att jobba med en sådan fantastisk grupp!

Bli först att kommentera

Ja till vindkraft –men inte på Holmön

Av , , 10 kommentarer 11

Holmön är speciell på många sätt -att det blåser friskt är bara ett av dem.  Den unika kulturmiljön, den orörda naturen och det rika fågellivet är vad som lockar så många människor varje sommar till Sveriges soligaste ö. Vi är övertygade om att det bästa sättet att utveckla Holmön på är att bevara dessa värden och underlätta för fler att uppleva dem, både som permanentboende och som turister.

Utbygganden av vindkraft och annan förnybar energi är en viktig åtgärd för klimatet och ska främjas, men precis som för andra verksamheter ska den inte tillåtas där den inte gör skada på miljön.

Holmöarna är både skyddade som naturreservat och genom Natura 2000, och en vindkraftetablering i området skulle innebära stora risker bland annat för de sällsynta fåglar som finns på Holmön. Värdet av orörd natur och bevarandet av utrotningshotade arter är svårt att mäta i pengar och därför finns alltid risken att ekonomiska intressen går före. I fallet med Holmön är vi dock tveksamma till att det ens är bra rent ekonomiskt att etablera vindkraft. Holmön är riksintresse för friluftsliv och kulturmiljövård och lockar många besökare som vill delta i de kulturarrangemang som hålls eller som i lugn och ro vill njuta av den charmiga miljön och den vackra naturen.

Det finns många bra ställen att etablera vindkraft på i Västerbotten, och vi har råd att välja dem med omsorg. I fallet med Holmön menar vi att vindkraften ska väljas bort till förmån för satsningar på besöksnäring och naturvård.

Nasser Mosleh, Miljöpartiet de gröna i Umeå

10 kommentarer

Politikerdebatten Kulturdriven Tillväxt

Av , , Bli först att kommentera 5

Kultur handlar om både bildning och livskvalitet. Ett dynamiskt kulturliv med många olika aktörer bidrar till en vital demokrati. Miljöpartiet de grönas kulturpolitik bygger på att alla ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika villkor. Kulturen ska vara tillgänglig för alla. Kulturpolitiken ska öppna upp generösa utrymmen för kreativitet och skapande.

All kultur är en social konstruktion och handlar om hur vi som sociala varelser ser på omvärlden och samspelar med den. Vi gröna ser på kultur som en evig process som förändras i takt med allt som sker i världen. En kultur kan aldrig vara bunden till en plats utan är ett resultat av många olika faktorer som påverkar vår identitet.

Politik kan inte skapa kultur. Kultur uppstår inte på det sättet. Men politiken har ett ansvar att se till att det finns möjligheter, mötesplatser och resurser för kulturen att frodas.

Ni kommer väl till politikerdebatten Kulturdriven Tillväxt? Tid: Onsdag 5 feb. 18.30-20.30 (10 min. bensträckare)
plats: sal: Embla, Umeå folketsHus
Moderator: Niklas Carlsson, projektledare Kulturnatta

Bli först att kommentera