Bussar med låggolv och dubbla barnvagnsplatser

Idag har vi lämnat en motion till kommunfullmäktige om hur man skall förbättra kollektivtrafiken genom att ha bussar med låggolv och dubbla barnvagnsplatser

Kollektivtrafiken i Umeå har utvecklats positivt på flera sätt de senaste åren. Dock finns det hela tiden utrymme för förbättringar. Ett problem vi vill belysa i och med den här motionen är att de fordon som används idag är för dåligt anpassade för resenärer med t.ex. rollator, rullstol, permobil eller barnvagn (RRPB). Enligt avtal så är de flesta bussarna av typen lågentré vilket betyder att bussens bakre del är högre än den främre där resenären stiger på. Detta gör att inte hela bussen är lika tillgänglig för alla passagerare. En låggolvsbuss har samma nivå i hela bussen och gör det också lättare vid på- och avstigning för alla resenärer. Flertalet av ledbussarna har dessutom en mycket underlig konstruktion där platsen för RRPB är väldigt smalt tilltagen och svåråtkomlig då resenären måste göra en 90 graders sväng till höger vid påstigning (se bild 1). En RRPB-plats ska vara så lättillgänglig som möjligt. Rakt in i bussen, mittemot dörren är det bästa (se bild 2). Detta gör det även säkrare vid eventuellt behov av snabb utrymning av fordonet, vid t.ex. brand. Höga krav på konfigurationen på fordonen är ett väldigt viktigt beslut att fatta då konsekvenserna av dem följer med under lång tid. I dagens läge så får fordonen t.ex. vara upp till 14 år gamla.

Ett annat problem är att det idag finns för få RRPB-platser. Det händer ganska ofta att resenärer med t.ex. rullstol eller barnvagn tvingas vänta på nästa buss, ibland till och med flera bussar, för att det inte finns någon ledig RRPB-plats ledig i den buss som kommer. Då finns risken att man förlorar förtroendet för kollektivtrafiken som ett tillförlitligt resealternativ till bilen. Kommunen driver dessutom på för att styra över fler som använder färdtjänst till den ordinarie kollektivtrafiken vilket ökar kraven på plats och tillgänglighet än mer.

Vi ser främst tre skäl till att förbättra bussarnas utformning enligt denna motion.

1. Det ger ökad tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Vikten av detta förstärks genom bl.a. FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, kommunens egna dokument såsom ÖPL och ”Tänk till, gör rätt!” Handlingsplan för tillgänglighet i Umeå kommun. Nu har även regeringen föreslagit att bristande tillgänglighet skall ses som diskriminering.

2. Det ger större tillförlitlighet. Större chans att komma med den bussturen som man hade planerat ökar förtroendet för kollektivtrafiken. Detta är extra viktigt för att stärka kollektivtrafikens attraktivitet och konkurrenskraft gentemot bilen.

3. Kapaciteten i lokaltrafiken ökar. Ett antal säten färre gör inte så mycket då en stående resenär tar mindre plats än en sittande. Busslinjerna i Umeå stadstrafik tar som längst tid knappt en timma från ändhållplats till ändhållplats. Jag vågar påstå att det aldrig har hänt att samtliga sittplatser varit upptagna under hela körningen mellan ändpunkterna. Ska man åka hela vägen så kommer man aldrig att behöva stå hela tiden.

 

Med syfte att förbättra tillgängligheten och tillförlitligheten på lokaltrafiken i Umeå så yrkar vi

-att: Umeå kommun vid pågående upphandling av lokaltrafiken ställer krav på att samtliga bussar skall ha lågt golv i hela bussen.

-att: Umeå kommun vid pågående upphandling av kollektivtrafiken ställer krav på att samtliga ledbussar skall vara utrustade med två utrymmen för barnvagnar/rullatorer/rullstolar och permobiler.

2 kommentarer

 1. Anders Jonsson

  Hej,
  Bra initiativ. Vi har haft upp detta också i Tekniska Nämnden och i samtal med Ultra. Innebär ert förslag två platser vardera för barnvagnar respektive rullstolar eller är det två platser som alla, dvs barnvagnar och rullstolar ska dela på?
  Anders Jonsson (c)

  • Nasser Mosleh (inläggsförfattare)

   Hej!
   Vårt förslag innebär två platser som används i första hand för rullstolar och barnvagnar. De kan också användas för övriga om de i behov av rullstolar/barnvagnar inte åker med i bussen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.