Låt kolet ligga – satsa på ett kolfritt EU

Det är vansinne att fortsätta med kolkraft, när planeten är hotad. Miljöpartiet föreslår att EU ska sluta med kol och istället satsa på förnybar energi.

Klimatkrisen har gått in i en ny fas. Den nuvarande politiken har inte lyckats sänka de globala utsläppen. FN:s klimatpanel säger nu att det är mycket bråttom, men också att förändringarna som behövs är lättare att genomföra än många tror.

Den stora merparten av jordens fossila bränslen måste stanna kvar i marken. Investeringar i fossil energi måste vändas mot förnybart och effektivisering. Vi föreslår därför att EU ska blir kolfritt.

Miljöpartiet vill:

skapa en energiunion, alltså en gemensam energipolitik i EU. En sol- och vindunion, istället för en kol- och stålunion. Medlemsstaterna har idag olika mål med sin energipolitik, vilket leder till konflikter mellan dem som förespråkar kol och de som förespråkar förnybar energi. Samarbetet om energipolitiken måste fördjupas .

förbjuda allt kol år 2030. Användning av kol i kraftverk förbjuds från år 2030. Investeringar i nya kolkraftverk förbjuds från 2017. Utvinning av skiffergas genom så kallad fracking förbjuds också.

styra pensionsfonder från kol och olja till sol och vind. Inom EU har pensionsfonder, banker och försäkringsbolag för närvarande investerat 1 000 miljarder euro i fossil utvinning och energiteknik. Reglerna för investeringar behöver ändras så att investeringar flyttas över från fossila energikällor till förnybar energi och effektivisering, särskilt utanför OECD-länderna.

införa en gemensam lägsta skatt på koldioxid. Ett pris på utsläpp av koldioxid behövs för att minska utsläppen. Handelssystemet med utsläppsrätter behöver kompletteras med en gemensam miniminivå för koldioxidskatt i medlemsländerna.

införa ett klimatpolitiskt ramverk. För att genomföra energiunionen behöver EU ett nytt ramdirektiv som lagfäster utsläppsminskningar i den takt som enligt vetenskapen krävs för att jordens temperatur inte ska öka med mer än två grader. Det pågående arbetet med att ta fram klimatmål för 2030 bör sättas in i ett sådant sammanhang.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.