Uppgörelse om försvar och migration

Miljöpartiet har förhandlat fram en uppgörelse med Socialdemokraterna om försvaret och vapenexporten. Uppgörelsen går ut på att vi tillsammans ska genomföra försvarsberedningens förslag samtidigt som vi ska skärpa reglerna för vapenexport.

Försvarsberedningens förslag innebär förstärkning av försvaret med bland annat inköp av nya JAS-plan . Vi accepterar detta eftersom beredningens förslag har ett majoritetsstöd i riksdagen. Miljöpartiets viktigaste fråga som också finns med i försvarsberedningens rapport är ett bättre skydd mot olika sorters hot, som konsekvenser av klimatförändringar, pandemier, terrorism och cyberattacker. Målet för vår säkerhet är att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och vår förmåga att upprätthålla demokrati och mänskliga fri- och rättigheter.  Miljöpartiet och Socialdemokraterna är också överens om att lägga mycket kraft på arbetet med konfliktförebyggande åtgärder, fredlig konfliktlösning och nedrustning. Därför är det glädjande att vi är överens om en skärpning av regelverket för vapenexport och att myndigheten som främjar krigsmaterielexport ska läggas ner.

Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Det finns särskilda skäl att eftersträva en bred uppslutning kring migrationspolitiken. Regeringen ska därför eftersträva breda uppgörelser i riksdagen när nya lagförslag läggs inom migrationspolitiken.

  • Den tidigare regeringens uppgörelse med Miljöpartiet om migrationspolitiken ligger fast

  • Alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.

  • Sverige ska verka inom EU för att skapa fler lagliga vägar in i EU för att söka asyl samt för att öka mottagandet av kvotflyktingar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.