Fler får sitt första egna hem

Bostadsbristen är idag ett avgörande hinder för att människor ska kunna leva det liv man vill leva. Möjligheten till arbete, studier eller att bilda familj hänger på möjligheten att få en bostad.

Särskilt stor är bristen på hyresrätter, och byggande av hyresrätter har successivt fått sämre villkor jämfört med småhus och bostadsrätter.

Regeringen föreslår ett stöd för nybyggnation av hyresrätter och studentbostäder i kommuner med bostadsbrist.

Stödet gäller nybyggnation som påbörjas från och med  den 25 mars 2015 och kommer att vara anpassat utifrån kostnadslägen i olika regioner.

Stödet kommer att vara särskilt högt för bostadsytor upp till 35 m2 och innefattar krav på energieffektivitet, rimliga hyror och att lägenheterna förmedlas på ett öppet sätt.

För att få ta del av stödet måste lägenheterna uppfylla tydliga miljökrav:

  • Byggnaden måste uppnå minst 20 procent bättre energiprestanda än Boverkets krav för en ny byggnad.
  • Om byggnaden har ännu bättre energiprestanda (motsvarande 45 kWh per kvm i klimatzon III), berättigar det till ett förhöjt stöd med 75 procent.
  • Den värme som alstras i byggnaden genom brukandet återanvänds.

Förslaget innebär att stöd kan ges till ungefär 15 000 lägenheter per år. Ett viktigt bidrag till regeringens mål om att minst 250 000 bostäder behöver byggas till år 2020.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.