Skriande brist på bostäder

Idag har jag fått en debattartikel i VF här kan ni läsa den

 

DEBATT. Vi kommer behöva lägga om fokus och investera mer i bostadsbyggandet, skriver Christer Lindvall (S) och Nasser Mosleh (MP

2008-2013 byggdes 150 000 nya bostäder. Våra partier gick till val på att öka bostadsbyggandet.

Målet är att få i gång byggande av 250 000 nya bostäder under perioden 2015-2020. Bostadsbristen är ett av de största problemen för jobb och tillväxt i vår kommun.
Bostadsbristen hindrar människor från att ta jobb, börja studera, flytta hemifrån eller flytta ihop och bilda familj. Särskilt stor är bristen på hyresrätter.

Nya uppgifter från bland annat SABO/SCB visar att det kan behöva byggas ännu mer. Sverige investerar relativt litet i bostadsbyggande. Av det statliga stöd som går till bostadssektorn är den absoluta merparten stöd till ombyggnation; ROT.
Det är dags att lägga om kursen, minska ROT något och gå från att bygga om till att bygga nytt.

Därför har regeringen presenterat ett antal reformer. Införa ett investeringsstöd till byggande av hyresrätter i kommuner med bostadsbrist.
Det kommer att ställa krav på att bostäder som får stöd har rimliga hyror, att det finns tydliga krav på energieffektivitet och att de förmedlas öppet genom en kommunal bostadsförmedling eller i annat samarbete med kommunen. Stödet kommer att vara särskilt stort för små lägenheter.

Stödet kommer att underställas riksdagens beslut i höst, men för att undvika att bostadsbyggande stoppas fram till dess kommer stödet att omfatta nybyggnation som påbörjas snarast.
Utöver detta föreslås ett stöd utgå till kommuner som tar sitt ansvar för bostadsbyggandet. Såväl kommunernas inställning som kapacitet i detaljplanering och handläggning av byggnationsärenden, samt kommunernas möjlighet att anlägga vägar, förskolor, skolor och annan samhällsservice är en nyckel för att öka bostadsbyggandet. De exakta villkoren för att få del av stödet kommer att presenteras i höst.

Regeringen föreslår också ett riktat stöd till energieffektivisering och upprustning av hyresrätter.
Detta kommer även leda till att fler befintliga hyresrätter hyrs ut och/eller blir mer attraktiva. Det stärker därmed både jämlikheten och bostadsförsörjningen.

Regeringen föreslår vidare ett stöd till nybyggnation av bostäder för äldre, samt stöd till kommunerna för utbyggnad och stärkt kapacitet i kollektivtrafiken.
Detta kommer både att möjliggöra förtätning av befintliga bostadsområden och göra mer mark attraktiv för bostadsbyggande.

Regeringen aviserar slutligen en rad förbättringar och förenklingar av regelverket för nybyggnation, såsom nya regler för trafikbuller och en bättre process för överklagande av PBL-ärenden.
Sammantaget utgör detta en bostadspolitik med en helhetssyn.
Det handlar om de ekonomiska villkoren för byggande, regelförändringar såväl som markfrågor. I jämförelse med de utfästelser vi gjorde i valrörelsen 2014 är det ett ännu mer ambitiöst reformprogram, men det är också vad verkligheten kräver för att Sverige ska bli ett land som håller ihop.

Christer Lindvall (S)

Nasser Mosleh (MP)

 

 

 

 

En kommentar

  1. Sven

    Varför bromsar regeringen de genomarbetade förslagen på ändring av bullerregler som bromsar tusentals lägenheter bara i Umeå?
    Är det rimligt att ställa ljudkrav som gör att det ska vara tystare UTANFÖR en lägenhet än normal samtalston???

    Helt vansinnigt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.