Regeringen satsar på elbussar och elbilar

“En ny premie för att stötta marknadsintroduktion av eldrivna bussar införs från 2016. Under 2016 är premien 50 miljoner kronor och för åren 2017-2019 100 miljoner kronor per år.

 Eldrivna bussar ger mindre klimatutsläpp, mindre buller och frigör biodrivmedel till andra tunga fordon som är svårare att elektrifiera. Svenska tillverkare kommer att börja serietillverka elbussar inom kort. Regeringen bedömer att en premie till just elbussar kan bidra till ökad efterfrågan.”

En hemmamarknad för ny miljöteknik som till exempel elbussar är särskilt viktig eftersom det som efterfrågas på marknaden i allt större utsträckning är hela teknikkoncept inte enstaka produkter. Hemmamarknaden ger möjligheten för företagen att visa upp fungerade lösningar i riktiga städer. Koncept som sedan kan exporteras.

Fler elbilar:

“Regeringen föreslår att anslaget för den så kallade Supermiljöbilspremien höjs med 132 miljoner kronor för innevarande budgetår. Nästa år ökas anslaget med 94 miljoner kronor till sammanlagt 309 miljoner kronor.

Reglerna vässas från och med 2016 för att ytterligare stimulera köp av rena elbilar. Då halveras premien för laddhybrider – som kombinerar eldrift med bensin eller diesel – till förmån för rena elbilar som får oförändrad premie.”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.