På väg mot 100 % förnybart – resultat efter ett år i regering

Av , , Bli först att kommentera 3

Energipolitiken har alltid varit viktig för Miljöpartiet. Folkomröstningen om kärnkraft 1980 var ett av skälen till att partiet bildades. Kritiken som fanns mot kärnkraften då är till stora delar oförändrad idag: Kärnkraften innebär säkerhetsrisker, kräver uranbrytning och producerar radioaktivt avfall. Idag är den dessutom dyrare än att bygga förnybar energi.

Efter samtal med forskare och experter tog Miljöpartiet fram vår vision om 100 % förnybar energi som vi första gången presenterade i en riksdagsmotion 2011. Sedan vår motion har både Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet ställt sig bakom målet.

Vi vill påbörja arbetet för att 100 procent av all vår elproduktion och uppvärmning i Sverige ska komma från förnybara energikällor senast år 2030. Under mandatperioden ska användningen av fossila bränslen kraftigt minska, flera gamla kärnkraftsreaktorer stängas, energianvändningen effektiviseras och förnybara energikällor byggas ut. Det ska bli mer lönsamt att sätta upp solceller på taket eller ett vindkraftverk på gården.

Bli först att kommentera