Regeringens beslut om att införa ID-kontroller

Riksdagen beslutade den 17 december att ge regeringen möjlighet att införa krav på ID-kontroller. Regeringen har därefter beslutat att införa ID-kontroller på bussar, tåg och passagerarfartyg vid resor till Sverige från utlandet. Beslutet gäller resor över Öresundsbron och på färjan mellan Helsingör och Helsingborg.

Förordningen börjar gälla den 4 januari 2016 och gäller initialt till den 4 juli. Regeringen kan innan dess besluta att upphäva bestämmelserna om ID-kontroller om förutsättningarna ändras.

Genom kravet på ID-kontroller vill regeringen förbättra förutsättningarna för att kunna klarlägga vilka personer som reser in i Sverige. Regeringen menar att åtgärden med ID-kontroller förväntas få en positiv inverkan på möjligheten att upprätthålla ordning och säkerhet och vill åstadkomma ett minskat tryck på samhällsfunktionerna i stort. Detta bedöms av regeringen i sin tur behövas för att kunna stödja och hjälpa de asylsökande som redan kommit till landet. Miljöpartiet är fortsatt mycket kritiskt till ID-kontrollerna. Vi gjorde en svår kompromiss, eftersom vi befarade att migrationspolitiken annars skulle kunna bli ännu mer restriktiv.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.