Åtta initiativ för bättre etablering

Förra året tog Sverige emot 160 000 människor på flykt. Samhällsbehoven växer och vi borde tidigare insett att kapaciteten för mottagande och etablering behöver stärkas.

Att förbättra mottagandet och korta tiden för etablering är en av regeringens viktigaste uppgifter för Sverige 2016.

Därför har regeringen presenterat åtta initiativ för att stärka nyanländas etablering.

Initiativen innefattar:

Jobb till nyanlända i bristyrken

 • Tiden till jobb ska kortas,
 • snabbspår för nyanlända i bristyrken, såsom kockar, läkare, psykologer och sjuksköterskor,
 • arbetsgivare som vill erbjuda nyanlända arbetslivserfarenheter på svensk arbetsmarknad mobiliseras i högre utsträckning än tidigare,
 • krav på att vara tillgänglig på arbetsmarknaden för den som ansöker om försörjningsstöd ska tydligt framgå i lagstiftningen,
 • alla kommuner ska börja ta ansvar för att ta emot nyanlända.

 

Utbildning och validering

 • En kraftig ökning av resurser till SFI, yrkesutbildning och validering av utländska examina,
 • utbildningsplikt för nyanlända ses över.

Uppmuntra entreprenörskap och skapa fler jobb som inte kräver lång utbildning

 • Utveckling av nya åtgärder för entreprenörskap bland nyanlända och för att få fram fler jobb med lägre utbildningskrav,
 • vidga RUT-avdraget till att inkludera flytt-, trädgårds-, och vissa IT-tjänster i hemmet,
 • se över ytterligare skattefrågor för tjänstesektorn.

En bra skola för alla barn

 • Mer resurser till kommunerna för att förbättra skolan,
 • ytterligare åtgärder för att möta lärarbristen,
 • alla kommuner ska hjälpas åt och ta ansvar för att ge barn som varit på flykt en bra start,
 • skolorna med bäst förutsättningar ska också ta emot nyanlända barn,
 • fristående och kommunala skolor ska ha samma möjlighet att ta emot asylsökande och nyanlända elever.

Ett mer effektivt mottagande av ensamkommande barn och unga

 • Ny placeringsform är framtagen för ensamkommande barn,
 • socialtjänstens handläggning av ensamkommande barn ska förenklas,
 • länsstyrelsernas stöd till kommunerna ska öka,
 • mer kostnadseffektiva boendelösningar ska finnas.

Regelförenklingar

 • Regeringen ser över hur lagar och regelverk kan anpassas i den nuvarande situationen, bland annat vad gäller boende, skola och socialtjänst,
 • lösningar för fler boenden till asylsökande och nyanlända ses över, exempelvis om privatbostäder kan användas i flyktingmottagandet på ett kostadseffektivt sätt.

Värna välfärdens verksamheter

 • Tio miljarder kronor till kommunsektorn och det civila samhället,
 • säkerställa att de myndigheter som fått utökade utgifter i samband med flyktingsituationen, som Migrationsverket och Polismyndigheten, har tillräckliga resurser för att genomföra sina arbetsuppgifter.

Bekämpa rasism och diskriminering

 • Regeringen kommer under våren presentera en offensiv för att bekämpa rasism och diskriminering.

Så investerar vi i framtiden!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.