Miljöpartiets förslag om klimatlag stöds av enig miljömålsberedning

En klimatlag betyder att varje regering blir skyldig att minska klimatutsläppen i den takt som krävs för att nå målen.

Partierna inom Miljömålsberedningen har enats om klimatmål och förslag till klimatpolitiskt ramverk. Utsläppen av växthusgaser i Sverige ska minska med minst 85 % jämfört med 1990 års nivåer till 2045. Det klimatpolitiska ramverket ska också stärkas upp av en klimatlag.

Miljöpartiet har sedan 2012 uppmanat riksdagspartierna införa en klimatlag i Sverige. Klimatlagen ska följas oavsett vilka som sitter i regering. Vilka styrmedel och åtgärder som ska genomföras för att minska utsläppen i den takt som behövs är sedan upp till varje regering. Inspirationen hämtades från Storbritannien som 2008 antog motsvarande Climate Change Act.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.