Bostadsfrågorna i regeringens vårproposition

Det har kommit klagomål och synpunkter om bostadspolitik och det beror på att några vill ha en lösning på en dag och att all tidigare fel under många år ska rättas omgående men låt oss läsa vad regeringen säger:

Bostadsbristen är ett hinder för en fungerande arbetsmarknad, skriver regeringen i den ekonomiska vårpropositionen . Särskilt problematisk är bristen på hyresrätter. För att bostadsbyggandet ska öka behövs kommunala och statliga insatser samt förbättrade förutsättningar för de företag som vill bygga bostäder

vårpropositionen klargör regeringen sina aktuella bostadspolitiska ambitioner:

  • Det behövs långsiktiga spelregler på bostadsmarknaden vilket kräver breda politiska överenskommelser. Regeringen har därför tagit initiativ till bostadspolitiska samtal med Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.
  • Ledtider och kostnader för byggande måste minskas. Byggnormerna behöver ses över och förutsättningarna för industriell tillverkning av förfabricerade bostadshus förbättras, samtidigt som den svenska bostadsstandarden ska vara god även i fortsättningen.
  • Om kommunerna inte tar ansvar för att det byggs tillräckligt med bostäder i förhållande till de behov som finns är regeringen beredd att se över kraven på kommunernas planering för bostadsbyggande. Man utesluter inte att dessa krav kan bli bindande.
  • Byggkapaciteten behöver öka genom utbildningsinsatser som ger fler jobb i byggbranschen och även attraherar fler kvinnor. Regeringen vill se en kraftig ökning av antalet utbildningar som kan ge arbetslösa möjligheter att arbeta i branschen.
  • Fler utländska byggföretag som konkurrerar på schysta villkor kan också bidra till en ökad byggkapacitet. Regeringen ser också över om statliga bolag kan bidra till att det byggs fler bostäder.
  • Det befintliga bostadsbeståndet behöver används mer effektivt, men åtgärder inom skatteområdet måste ses långsiktigt och hanteras varsamt, eftersom en stor del av de svenska hushållen påverkas av sådana åtgärder.
  • Det av riksdagen redan beslutade investeringsstödet kan komma att kompletteras med nya former av hyresgarantier och insatser för att förbättra kapitalförsörjningen till mindre aktörer.

Avslutningsvis kan regeringen få chansen att jobba i lugn och ro.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.