Investeringar för en giftfri vardag.

Regeringen stärker arbetet för en giftfri vardag. I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen kemikaliesatsningar om totalt 375 miljoner kronor fram till 2020.

Regeringen stärker miljöövervakningen för farliga kemikalier. Nu görs en särskild satsning för att få en heltäckande bild av föroreningar av svårnedbrytbara högfluorerade miljögifter, så kallade PFAS, som hittats i flera dricksvattentäkter i landet.

Arbetet med att skapa ett centrum för stöd till företag som vill byta ut farliga ämnen i kemiska produkter och varor inleds. Länsstyrelsernas tillsyn över förorenade områden får ökade resurser. Kemikalieinspektionen får också nya medel för att snabbare kunna handlägga ärenden om bekämpningsmedel.

Förekomsten av farliga ämnen som ännu inte är reglerade i EU ska kartläggas. Kartläggningen tar sikte på farliga ämnen i konsument-produkter i människors vardag och resultaten kan användas till att begränsa användningen av dessa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.