Regeringen tillåter tyngre lastbilar

Regeringen beslutade igår om en lagrådsremiss om införandet av trafik med 74 tons lastbilar i Sverige, på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt.

Förslaget kommer ingå i en bredare proposition kring godstrafik, där regeringen även  lämnar förslag som främjar godstransporter med järnväg och sjöfart.

Det övergripande målet för regeringens godspolitik är att flytta gods från väg till järnväg. Därför har regeringen parallellt med beslutet om lagrådsremissen avsatt pengar till en ekonomisk miljökompensation för godstransport på järnväg. Regeringen kommer också införa en vägslitageskatt på lastbilar för att minska både slitage och klimatutsläpp. Sedan tidigare har regeringen kraftigt höjt anslagen till underhåll av järnvägen och tillåtit längre tåg och i den kommande godspropositionen kommer även förslag för att ytterligare stärka godstrafik på järnväg att läggas fram.

De tyngre lastbilarna kommer enbart få trafikera ett begränsat antal vägar. Eftersom regeringens mål är att flytta gods från väg till järnväg kommer de vägar som öppnas upp för 74 tons lastbilar enbart vara sträckor där det inte går att transportera på järnväg eller med sjöfart. Åtgärden blir på så sätt också en effektivisering av transporterna eftersom det kan resultera i färre antal lastbilar totalt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.