Beslut om begränsad försöksverksamhet om betyg i årskurs 4

Tidigt under mandatperioden visade sig riksdagsmajoriteten (i form av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna) beredd att driva igenom betyg från årskurs 4. I februari 2015 slöt regeringen en överenskommelse med de borgerliga partierna som innebar att betygsåldern ska kvarstå som idag, dvs från årskurs 6, men att en begränsad försöksverksamhet ska genomföras där ett begränsat antal skolor ges möjlighet att ge betyg från årskurs 4.

Det är denna försöksverksamhet som regeringen nu fattar beslut om. Högst 100 skolenheter får delta i försöksverksamheten. Att delta i försöksverksamheten bör bygga på frivillighet. En huvudman bör bara få delta om intresse finns hos rektor och lärare. Samråd bör ha skett med berörda föräldrar och elever genom att de har fått möjlighet att yttra sig. En huvudman med fyra skolenheter eller fler bör få delta med högst en fjärdedel av dessa. En huvudman med tre eller färre skolenheter bör få delta med en skolenhet.

Remissinstanser har påpekat att effekterna av betyg i lägre åldrar inte är tillräckligt belagda och att det även kan vara så att vissa grupper av elever kan påverkas negativt. Regeringen är medveten om detta, men eftersom deltagande i försöksverksamheten bygger på frivillighet bör de skolor som deltar ha förutsättningar att vid genomförandet kunna minimera eventuella negativa konsekvenser av tidiga betyg.

Vissa remissinstanser är kritiska till att försöket föreslås bygga på frivilligt deltagande. De menar att det finns risk att endast de skolor som redan är positiva till betyg kommer att delta i försöket och att det därför finns en risk för att resultatet inte blir representativt. Regeringen är medveten om detta, men anser att det är mer värt att värna frivilligheten i deltagandet än att försöksverksamheten blir utvärderingsbar.

Sammanfattningsvis innebär denna kompromiss om en begränsad försöksverksamhet att regeringen avvärjt riksdagsmajoritetens hot om att införa betyg från årskurs 4 i Sveriges ca 3600 grundskolor med mellanstadium och avfört betygsfrågan från den politiska och mediala agendan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.