Fortsatta ID-kontroller i 3 månader

Regeringen fattar idag beslut om att id-kontrollerna förlängs i tre månader. Regeringens målsättning är att vi ska kunna återgå till den fria rörligheten inom hela Schengenområdet så snart som möjligt. Om inte behovet av id-kontroller skulle visa sig kvarstå om tre månader ser regeringen att de då kan avskaffas.

ID-kontroller infördes 4 januari 2016 under sex månader och har sedan förlängts med ytterligare fyra månader och gäller därmed till 4 november 2016. Under fyramånadersförlängningen genomfördes en utvärdering som bland annat hämtat in synpunkter från relevanta myndigheter, Malmö stad och Region Skåne.

Regeringen har nu följt utvecklingen noga på flera områden för att kunna fatta ett så väl avvägt beslut som möjlig. Då situationen i vår omvärld fortfarande är osäker och utvecklingen inte går att förutse bedöms sårbarheten för viktiga samhällsfunktioner fortfarande vara sådan att förlängda id-kontroller kan motiveras. Beslut om en eventuell förlängning av de inre gränskontrollerna har ännu inte fattats och EU har inte heller fattat något formellt beslut än om gränskontrollerna kan fortsätta eller inte.

De två förlängningar av beslutet kring ID-kontroller som nu gjorts har noga övervägts av regeringen och vi kan se en positiv utveckling i hur tidsperioderna för förlängningarna blir kortare samtidigt som regeringen nu, för första gången, väljer att uttala att kontrollerna kan komma att avslutas, något man tidigare inte flaggat för.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.