Gränskontroller förlängs i tre månader enligt EU-direktiv

Efter det att EU under fredagen beslutade att rekommendera vissa medlemsländer, däribland Sverige, att fortsätta med inre gränskontroller har regeringen beslutat att förlänga de inre gränskontrollerna i tre månader.

En gradvis avtrappning av kontrollerna i riktning mot stickprovskontroller behöver dock göras för att kunna bedöma konsekvenserna av ett framtida avskaffande.

Sveriges målsättning är en fungerande yttre gräns för EU och en återgång till den fria rörligheten inom hela Schengenområdet. Den svenska regeringen är medveten om att det från EU-kommissionens sida finns en stark önskan om att avsluta de inre gränskontrollerna efter denna 3-månaders period och kontrollerna ska i fråga om omfattning, frekvens, plats och tid vara begränsade till vad som är absolut nödvändigt.

Det beslut om förlängning av gränskontroller som nu fattats har noga övervägts av regeringen och vi kan se en positiv utveckling i hur tidsperioderna för förlängningarna blir kortare, samtidigt som 3-månaders perioden ses som en möjlighet att trappa ner kontrollerna i riktning mot stickprovskontroller inför ett eventuellt framtida avskaffande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.