Umeå blomstrar med mer investering

Idag hade vi ett kommunfullmäktige möte, där vi bland annat fastställde den reviderade investeringsbudgeten för 2017 till 856 mnkr.

Det var några under mötet som använde sig utav så kallade ”skrikscenarion” och ville minska investeringsbudgeten till 500 mnkr. Jag anser att det är fel bedömning.

Umeå växer och för att Umeå ska fortsätta växa måste vi investera i skolorna, äldreomsorgen, kulturen etc. Man kan inte ha ett mål på att växa till 200.000 invånare och sedan bromsa investeringen.

Det krävs mer investering för att Umeå ska förbli och fortsätta förbli en attraktiv stad. De flesta investeringarna som vi gör i Umeå-kommun enligt budgeten är inga prestigefyllda projekt. Det är nödvändiga investeringar endast, som måste utföras. Det som måste förstås är att konsekvenserna med minskad investering drabbar hela Umeå.

Mer investering i Umeå, mer investering i framtiden.

En kommentar

  1. Petter

    Gillar inte benämningen attraktiv stad, detta måste ändras till.
    Attraktiv kommun, vet att ni bara tittar på stadskärnan men detta bör ni nog ändra på före nästa val. Och sen är det också viktigt att nåt händer utanför 5 kilometersstaden också inte bara tomma ord !!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.