Ordning och reda i klimatpolitiken.

Av , , 4 kommentarer 4

På samma sätt som det finanspolitiska ramverket har skapat ordning och reda i Sveriges ekonomi, så kommer det nya klimatpolitiska ramverket att bringa ordning och reda i klimatpolitiken. En stabil klimatpolitik leder, på samma sätt som en stabil ekonomi, till långsiktigt bra förutsättningar för människor och företag.

Ramverket innehåller tre delar:

Mål och etappmål för utsläppsminskning som binder kommande regeringar
Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Utsläppen utanför EU:s system för handel med utsläppsrätter bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än år 1990, och minst 75 procent lägre år 2040. Utsläppen från inrikes transporter bör minska med minst 70 procent till senast 2030.

-Klimatlagen
Reglerar bland annat hur regeringen ska planera och följa upp det klimatpolitiska arbetet och rapportera till riksdagen
Klimatpolitiskt råd (likt finanspolitiska rådet)

Ett oberoende råd som ska göra en samlad utvärdering av regeringens arbete inom alla politikområden för att nå klimatmålen.

Med det klimatpolitiska ramverket ges tydliga långsiktiga ramar för näringslivet så att de kan investera för framtiden, i det gröna samhällsbygget. Klimatomställningen ger enorma möjligheter i form av moderna jobb, bättre luft, bättre hälsa, mindre buller, trevligare städer och levande landsbygd. Sverige ska vara ett land som exporterar lösningarna – inte utsläppen.

4 kommentarer

Miljöpartiets viktigaste vallöfte blir alltså verklighet.

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag presenterade statsminister Stefan Löfven och klimatminister Isabella Lövin Sveriges nya klimatlag och klimatpolitiska ramverk. Miljöpartiets viktigaste vallöfte blir alltså verklighet.

Detta är den viktigaste klimatreformen någonsin. Det klimatpolitiska ramverket betyder att Sverige får en klimatlag, ambitiösa långsiktiga klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Med klimatlagen kommer alla kommande regeringar att vara skyldiga att minska utsläppen. Lagen slår också fast att Sverige senast 2045 inte ska ha några utsläpp av växthusgaser.

Det klimatpolitiska ramverket går på lagrådsremiss efter regeringsbeslut idag, 2 februari. Bakom överenskommelsen står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, samt i vissa delar även Vänsterpartiet. Klimatlagen förslås träda i kraft 1 januari 2018.

2016 blev det varmaste året någonsin och innan jul var Arktis 20 grader varmare än normalt. Mot bakgrund av den nya presidenten i USA behöver världen mer än någonsin klimatledarskap. Klimatlagen blir början på en ny klimatoffensiv.

 

Bli först att kommentera

Regeringen förlänger id-kontroller i 3 månader

Av , , Bli först att kommentera 1

Imorgon kommer regeringen att fatta beslut om en förlängning av id-kontrollerna i Öresundsregionen med tre månader.

Miljöpartiets position är att id-kontrollerna ska avskaffas så snart som möjligt och vi räknar med att kunna återkomma med ett sådant besked i närtid.

Bli först att kommentera