Klimatoffensiv i transportsektorn nyhet på MP kongressen

Transporterna står för cirka en tredjedel av alla Sveriges utsläpp. Det finns ingen enskild åtgärd som ensam kommer att minska transporternas utsläpp på det sätt som behövs för att nå klimatmålen. I dag föreslår Miljöpartiet ett antal nya förslag som vi vill ska vara med i budgetpropositionen för 2018.

Totalt sett står transporternas utsläpp för cirka en tredjedel av alla Sverige utsläpp. Målet som satts i det klimatpolitiska ramverket är att transportsektorns utsläpp ska ned med minst 70 procent till senast år 2030 jämfört med 2010. Det finns ingen enskild åtgärd som ensam kommer att minska transporternas utsläpp på det sätt som behövs. Istället behövs det en rad av åtgärder.

Regeringen har under våren presenterat ett antal åtgärder för att minska utsläppen från transportsektorn. I dag på Miljöpartiets kongress föreslår vi ett antal nya förslag som vi vill ska vara med i budgetpropositionen för 2018. Totalt beräknas kostnaden bli 150 miljoner kronor per år.

1.Ta fram en nationell strategi för elektrifiering och hållbara bränslen med målet att ställa om transportsektorn.

2.En satsning på snabbladdare längs större vägar. Eldrift är en förutsättning för att bli av med fossilberoendet i fordonsparken. Eldriften har stora fördelar i att det är energieffektivt, inte avger luftföroreningar, minskar buller och tekniskt underhåll och att fordon är billigare i drift. Inom några år kommer betydligt billigare elbilar på marknaden och då krävs att infrastrukturen finns på plats.

3.Ett ”ladda hemma-stöd” som är ett stöd som är särskilt riktat till att stötta privatpersoners uppsättning av laddpunkter i hemmet. Klimatklivet i dag ger stöd till laddpunkter för elfordon. Hittills har beslut fattas som medför stöd till 7332 laddpunkter. Privatpersoner har dock ingen möjlighet att söka stöd från Klimatklivet idag, och får därmed ta hela kostnaden för ett installationspaket med snabbladdare. Det vill Miljöpartiet åtgärda med det här förslaget.

4.Införande av en Eco-bonus eller annat lika tydligt styrmedel för överflyttning av godstransporter från väg till sjö. Eco-bonussystem finns redan i Italien, Norge och Storbritannien och har bidragit till att föra över gods från väg till sjöfart. Eco-bonusen kan innebära att staten går in och betalar delar av merkostnaden när transportköpare använder sjöfart istället för lastbil på sträckor där överflyttningspotentialen är stor. En överflyttning av godstransporter från väg till sjö behövs för att minska transporternas utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

En kommentar

  1. Olle

    Detta är intressant läsning , rätt eller fel det vet ingen men man kanske i alla fall ska fundera ett steg längre i klimatdebatten se länk nedan. Fler och fler forskningsinstitut svänger lite i frågan angående vad som egentligen orsakar förhöjd temperatur. Sen förnekar fortfarande miljörörelsen att öknar krymper vilket jag sett under åren vid resor till återkommande platser .All forskning måste tas med en ”nypa salt” ,var är den samlade forskningen ?? . Endera forskar man för eller emot, varför inte tillsammans.Jag är ingen miljöförnekare men en kritisk sökare av forskningsresultat.

    https://anthropocene.live/2017/05/25/kungliga-tekniska-hogskolan-trampar-i-klaveret-och-fornekar-vetenskapens-metod/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.