Vänsterpartiet måste komma ner till verkligheten och sluta med vilseledande och populistisk politik.

Ser på bloggen idag hur vänsterpartiet i sina ytterligare försök med att driva en kidnappande politik där man vänder sakfrågor till sin egna populistiska icke verklighetsförankrade politik.

Jag blir inte förvånad att vänsterpartiet med ett udda tillvägagångsätt försöker smutskasta oss i MP, i sin brist på argument eller ledarskap och med vänsterns brist på verklighetsförankrad politik börjat driva en populistisk linje eller att man väljer att snedvrida information och påståenden för att se bättre ut själva.

Jag tror faktiskt att Vänsterpartiet inte kunde hantera att någon annan än dem är emot en utförsäljning av AB Bostadens och detta begränsade deras plan om att driva ytterligare en populistisk linje utan verklighetsförankring.

Det finns också några saker Vänsterpartiet måste förstå och inse om hur saker funkar inom politiken och bolagen, att jag som ledamot i AB Bostaden samtycker till en utredning av en eventuell försäljning av 600 – 1000 lägenheter, betyder INTE på något sätt att jag är för en utförsäljning. Utan det Vänsterpartiet måste komma ihåg att dem som är valda till styrelse uppdrag i ett bolag ska agera utifrån bolagets bästa, hur detta bästa må se ut kan man ha olika visioner om inom styrelsen, det är med detta det är en självklarhet att jag som ledamot ska och är öppen för en redovisning av alla olika scenarion som bolaget kan ställas in för och de olika utmaningar som bolaget står inför och vilka lösningar det finns till att hantera dessa, men det betyder ju inte att bara för att det ska utredas om en utförsäljning att jag finner detta som rätt väg för bolaget att gå.

Jag tycker även att det är lite olyckligt hur Vänsterpartiet för att se bättre ut i sitt eget ljus väljer att förvirra medborgarna med vilseledande information. För oss i MP har en utförsäljning av AB Bostaden inte varit aktuell, varken innan eller nu. Våra medlemmar var tydliga på det extra insatta möte vi hade inför ”besluts måndagen” om att vi håller samma linje som innan, vi ska se till allmännyttans bästa och säger NEJ till en utförsäljning av AB Bostadens fastighetsbestånd.

Det Vänsterpartiet också missar är att beredningsprocessen och sakfrågan i sig är två skilda saker, som jag skrivit innan så anser jag att hur detta ärende hanterats och beretts är under all kritik, jag hade velat haft en mer gedigen utredning med olika konsekvens analyser, värderings process och en dialog inom politiken men också med medborgarna m.m,  men detta  ändrar fortfarande inte på sakfrågan – att sälja eller inte sälja!! Och vi i MP vill inte sälja!! Att sedan som Vänsterpartiet skriver om att man tex under en återremiss kan utreda andra möjliga finansieringslösningar för AB Bostadens långsiktiga finansiering – är något som AB Bostaden och Umeå kommun redan ska och försättningsvis jobba med.

Det Vänstern också kanske glömt är hur majoritets regler funkar då vi som totalt var 4st som på något sätt var emot en försäljning, det innebär att vi har noll chans till att påverka det beslut som togs om att sälja, vid detta läge tycker jag att det är av högsta moral mot mig själv, mitt parti och medborgarna att hålla en tydlig linje – NEJ MOT EN FÖRSÄLJNING!! Jag har ingen ambition att som Vänsterpartiet driva någon populistisk front, jag ser ingen mening i att hitta kompromisser eller förhandla i frågan som Vänsterpartiet vill med en återremiss, utan vi ser till allmännyttans bästa och säger kort och rakt NEJ.

Att sedan belasta oss i MP för att vilja driva att frågan ska avgöras på plats, får mig att undra om Vänsterpartiet hänger med på hur politiken funkar? Jag vet inte om Vänsterpartiet satt och sov eller om dem är så insnöade i sin egen populistiska retorik att de missade att det var en solklar majoritet som var för att ärendet skulle avgöras på plats och att hela upplägget av ärendet och beredningen för konstruerat så att beslut ska ske på plats. Vi i MP till skillnad från Vänsterpartiet är inte öppna för några – nja eller kanske.

Att Vänsterpartiet yrkar på återremiss skapar även en oro hos mig, om nu den majoritet som vill sälja kommer med ett kompromiss förslag där man erbjuder det ens eller andra för att få Vänsterpartiets stöd vid en försäljning, så tolkar jag det som att Vänsterpartiet är beredda att sälja ut allmännyttan och delar av AB Bostadens fastighetsbestånd om vinningen för dem själv är rätt?? Skrämmande tycker jag!!

För oss i MP är det ett solklart NEJ, till att sälja ut delar av AB Bostadens fastighetsbestånd. Vi tänker inte kompromissa när allmännyttans bästa står på spel.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.