Skärpta regler vid vapenexport.

För mig som Miljöpartist och en medborgare av världen så är det av yttersta vikt att få stopp på vapenexporten till diktaturer och länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter.

Regeringen genomför nu ett förslag utifrån den KEX-utredning som påbörjades 2012 vilket resulterat i att Sverige blir det första landet i världen med ett demokratikriterium för vapenexport samtidig som man skärper flera av de avgörande riktlinjer och normer gällande vapen exporten.  Det känns också riktigt positivt att det finns ett brett övergripande stöd inom alla blocken för demokratikriteriet och de övriga förslagen för vapenexporten, detta är viktigt för att politiken ska hålla över tid.

I praktiken kommer demokratikriterium innebära att mottagarlandets samlade demokratiska status ska beaktas i en helhetsbedömning. Ju sämre den demokratiska statusen är desto mindre utrymme finns att bevilja tillstånd. I fall det förekommer grava brister i den demokratiska statusen utgör det hinder för tillstånd.

Ökat politiskt ansvar. Vid avsevärda försvars- och säkerhetspolitiska skäl kan tillstånd efter en noggrann prövning ändå ges. Vi anser att det är naturligt att regeringen fattar beslut i denna typ av fall då det borde anses vara av principiell betydelse. Syftet är att hålla politiker ansvariga i eventuellt kontroversiella ärenden.

Skärpningar sätter de mänskliga rättigheterna i fokus och kommer att vara ett centralt villkor i prövningen. Man sänker tröskeln från ”grova och omfattande” till ”allvarliga och omfattande” kränkningar mot mänskliga rättigheter.

Skärpning gällande följdleveranser och efterkontroller stärks också.  Det parlamentariskt tillsatta Exportkontrollrådet får ökad befogenhet och kommer höras om situationer i mottagarlandet av vapen försämras avsevärt. Inspektionen för strategiska produkter blir den myndigheten som får ansvaret för efterkontroller och med detta fler verktyg och ett mer tydligt uttalat mandat-

Det ska även finnas en ökad öppenhet och transparens med bättre uppföljning där en redovisning av tillståndsgivningen ska ges till Utrikesnämnden vid regelbundna tillfällen. Den årliga skrivelsen till riksdagen om strategisk exportkontroll ska göras tydligare och mer övergripande.

Skärpningarna av vapenexporten är viktiga steg framåt för oss i  Miljöpartiet och alla som är emot vapenexport till diktaturer. Vi i Miljöpartiet står samtidigt fast vid målet om att helt sluta exportera vapen till diktaturer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.