Skydd av Ojnareskogen står fast

I dag meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att det skydd av Ojnareskogen som regeringen beslutade om den 31 augusti 2015 står fast. Beslutet prövades i Högsta förvaltningsdomstolen efter att två bolag som äger fastigheter inom området krävt att det skulle upphävas.
Den 31 augusti 2015 beslutade regeringen att skydda Ojnare genom att föreslå området som nytt Natura 2000-område till EU-kommissionen. Beslutet var en stor seger för Miljöpartiet. Samma höst ansökte två bolag som äger fastigheter inom berörda områden om rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Bolagen ansåg att beslutet skulle upphävas av domstolen. HFD har i dag meddelat dom i rättsprövningsmålet. Domen innebär att regeringens beslut ska stå fast.
Beskedet att skyddet av Ojnare står fast är glädjande. Regeringen kommer inom kort att underrätta kommissionen om att förslagen i beslutet gäller.
Det är många inom Miljöpartiet, och utanför, som har engagerat sig för att skydda Ojnareskogen. I Ojnare finns värdefulla naturtyper och arter av vilda djur och växter som behöver skyddas för att bidra till det europeiska nätverket till skydd för den biologiska mångfalden – Natura 2000. Bland annat finns det inom dessa områden förekomster av både karsthällmarker och basiska berghällar som är karaktäristiska, delar av de globalt sett mycket ovanliga alvarmarkerna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.