Därför behövs flygskatten

Idag har jag fått en debatt artikel publicerad på VF om flygskatten. Nedan kan ni läsa mer om det.

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. Runt om i landet investerar vi och satsar för att ta oss mot en hållbar och mer klimatsmart vardag. Vår regering satsar på en klimatoffensiv som aldrig skett innan, runt om i landet ser vi med och mer hur både offentligverksamhet och det privata näringslivet påbörjat sin omställning till en klimatsmart vardag, vi tar ansvar för miljön idag och för framtiden. Runt om i landet ser vi hur vi börjar skapa förutsättningar för medborgare, hur vi stärker klimat offensiven och gör det enklare att leva hållbart, fler och fler tar cykeln istället för bilen, fler och fler åker kollektivtrafik, vi utvecklar fossilfri infrastruktur och transporter, vi effektiviserar energiomställningen och effektiviserar våra resurser. Det är här också politiken kommer in så att utsläppen ska minska tillräckligt snabbt. Det är oss inom politiken som ansvaret ligger på att se till att klimat omställningen för individen blir så enkel och smidig som möjligt, vi måste skapa rätt förutsättningar så att det blir billigt och lätt att göra rätt och det behöver också kosta mer att göra det som släpper ut koldioxid. Det är också vi inom politiken som måste visa rätt inställning och attityd inför framtidens stora klimatutmaningar, både lokalt och globalt. Framtidens samhälle är beroende av att vår generation fattar snabba och avgörande beslut för att minska utsläppen av växthusgaser. Inom Umeå kommun har vi tagit ett tillväxt mål, med detta kommer många utmaningar, vi behöver fler bostäder och arbetsplatser, stärka skola och omsorg. Vi behöver effektiva transportsystem för människor och varor. Detta kan ske på olika sätt. När vi kommunpolitiker gör avvägningar måste vi alltid se till att välja lösningar som är långsiktigt hållbara, både ekonomiskt och socialt men framförallt klimatmässigt. Vi kan inte inte slå oss för bröstet och tala om hållbar tillväxt när vi samtidigt låter flyget slippa sitt ansvar Där av är det självklart att flyget måste ta samma ansvar som övriga transportmedel, idag slipper flyget från sina miljöavgifter och miljöskatter, samtidigt som den som tankar sin bil med bensin eller diesel får betala koldioxidskatt för sina utsläpp, så är flyget idag helt obeskattat. Detta trots att svenskarnas flygresor totalt står för lika stora utsläpp som bilresorna. Det är varken rättvist eller hållbart. Flyget måste betala för sin miljöpåverkan, flyget måste ta sitt ansvar för framtiden. Just nu finns det starka krafter i Sveriges som gör allt för att stoppa våra försök att införa en flygskatt på 80 kronor per biljett. I en ny rapport påstår Stockholms Handelskammare att 25 000 jobb kan försvinna till följd av flygskatten, då sju regionala flygplatser läggs ner. Helt fel, denna rapport har endast tittat på konsekvenserna om sju flygplatser läggs ner till följd av flygskatten, inte hur sannolikt det är att detta faktiskt ska ske. VD:arna för de två flygplatser som enligt rapporten skulle förlora flest jobb, Jönköping och Karlstad, har gått ut och sagt att de inte alls kommer lägga ner om flygskatten införs. ”Rapporten är defekt och direkt felaktig. Att tro att flyget måste lägga ner, att prata om flygplatsdöd, det är absolut inte relevant. Det kommer inte att hända”(Rony Forsberg, VD Jönköping Airport) I debatten hör man ofta motståndare till flygskatten argumentera om att 8av10 remissinstanser är emot en flygskatt, dessa uppgiften kommer från föreningen Svenskt Flyg, som är motståndare till en flygskatt och som själv uppmanat företag och privatpersoner att skicka in negativa remissvar, just i syfte att påverka statistiken. Faktum är att forskningstunga remissinstanser, som Naturvårdsverket, Kungliga Tekniska
högskolan, Chalmers och Göteborgs universitet – som har minst sagt god kunskap om klimatfrågan – alla anser att en flygskatt behövs. Enligt regeringens utredning kan en flygskatt få ner utsläppen med upp till motsvarande 180 000 ton koldioxid per år, det motsvarar utsläppet från 100000 bensin bilar. Klimatpåverkan från svenskarnas internationella flygresande har ökat med 77 procent från 1990 till 2015. Alla utsläpp är lokala, men tillsammans blir de stora, där av måste flyget ta sitt miljöansvar. Ska vi klara klimatmålen måste hela världen snabbt ställa om och bli fossilfria, och Sverige, som har bland de bästa förutsättningarna att göra detta, måste visa vägen. Därför säger Miljöpartiet de gröna Umeå JA till regeringens förslag till flygskatt, samtidigt ser vi att inkomsterna från samma skatt ska riktas som styrmedel till att finansiera innovativ teknik, utveckla fossilfria drivmedel, bygga ut den fossilfria infrastrukturen och till att bygga ut järnvägen, inte minst Norrbotniasbanan.

 

 

Nasser Mosleh Gruppledare MP Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.