Enklare och smidigare att etablera sig.

Vi i Miljöpartiet vill göra det enklare och smidigare för nyanlända att kunna etablera sig i Sverige. Världen är i obalans där vi har på många fronter krig och inhumanitära situationer. Sedan 2015 har vi i Sverige varit ett av de länder som tagit emot flest flyktingar. Detta har medfört många utmaningar som återstår fortfarande innan alla de som kom har etablerat sig i Sverige, men med rätt politik är det möjligt. Sverige är som bäst och starkast när vi är öppna mot omvärlden och ger alla människor samma möjligheter till självförverkligande. Sverige ska vara ett medmänskligt och välkomnande land där alla kan delta.

Med rätt politik så kan vi enklare få våra nyanlända att börja jobba och komma in i samhället, utbilda sig och barnen kan gå i skolan. Med rätt politik så vill vi Miljöpartiet skapa rätt förutsättningar för att möjliggöra detta, att skapa rätt förutsättningar innebär att vi måste korta migrationsverkets handläggningstider ytterligare genom att tillföra resurser och öka digitaliseringen, att alla asylsökande får rätt att arbeta från att de har lämnat in sin asylansökan.

Under etableringstiden ska vi kunna ge personer med subventionerade anställningar och personer som deltar i högre utbildning möjlighet till permanent uppehållstillstånd samtidigt som man måste pröva möjligheten att släppa in andra aktörer med specialkunskap inom matchning och etablering på arbetsmarknaden.

Inom skolan måste vi öka andelen behöriga och erfarna lärare att arbeta på skolorna med de tuffaste utmaningarna samtidigt som vi höjer åldersgränsen för asylsökande att ansöka till ett program i gymnasieskolan eller gymnasiets särskolan, vi måste också förtydliga skollagen så att elever som går på introduktionsprogram har rätt att fullfölja sin utbildning även när de flyttar till en annan kommun.

Vi måste också införa ett etableringsår där nyanlända och andra får etablera sig på arbetsmarknaden samtidigt som någon annan får möjlighet att vidareutbilda sig eller starta företag, skapa fler snabb kvalificerande jobb. Vi måste se över regelverket och underlätta för andra aktörer än Arbetsförmedlingen att erbjuda praktik till asylsökande. Jag anser också att detta ger oss en perfekt möjlighet att utveckla RUT och ROT till ett mer generellt grönt skatteavdrag där vi skapar fler gröna jobb.

Det är viktigt att vi skapar förutsättningar och ger våra nyanlända vänner en möjlighet till att enkelt etablera sig och starta ett nytt och värdigt liv. Dessa människor är en resurs för Sverige, det är viktigt att vi tar tillvara på den.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.