En Stor seger för alla barn.

Har fått en debattartikel publicerad i VF idag.
Regeringen har tagit fram ett förslag om hur FN:s barnkonvention kan bli svensk lag. Det betyder att barnperspektivet kommer stärkas, från lokal till nationell nivå. Det skriver Nasser Mosleh, gruppledare för Miljöpartiet i Umeå.
Nu har vår röd-gröna regering tagit fram ett förslag om att FN´s barnkonvention ska bli en del av Sveriges lagar och regler. Detta är en stor framgång för oss Miljöpartister som har länge drivit denna fråga. Det är viktigt att vi ska kunna säkerställa alla barn i vår omgivning, varje barn ska ha en möjlighet till ett värdigt liv och samma möjligheter oavsett socioekonomisk, religiös eller etnisk bakgrund. Nu kan vi stärka alla barns rättigheter ytterligare och vi får starkare verktyg mot att bekämpa barnfattigdom och kunna hjälpa barn i utsatta situationer och livsförhållanden.
Detta leder också till att vi kan stärka övriga verksamheter som rör barn där vi nu kan enklare jobba med de delar där det finns brister i både lagstiftning och praxis och ur ett barnperspektiv se över lagar och regler för att stärka arbetet inom exempelvis, skolan, socialtjänsten och ensamkommande flykting barn.
Redan 1990 bestämdes att Sverige ska följa FN:s barnkonvention. Att konventionen inte varit inskriven som lag har inneburit att konventionen inte har samma status som andra lagar det har vid flera tillfällen i historien avfärdats och ignorerats av både myndigheter och politiker. I stället har konventionen tolkats ur en transformeringsmetod som innebär att våra lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser, en metod som inte alltid kunnat garantera barn deras rättigheter.
Vi röd-gröna i Umeå kommun har genom vår gemensamma budget valt att stärka de nämnder som hos oss jobbar med att motverka barnfattigdom och stärka barns-livssituationer. Jag hoppas att när lagen blir verklighet att vi kommer få enklare verktyg till våra verksamheter och för oss inom politiken enklare kunna stärka dessa verksamheter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.