Regeringen utreder för stärkt elevhälsa

Regeringen tillsätter nu en särskild utredare för att bland annat kartlägga och analysera skolornas arbete med stöd och elevhälsa. Syftet med utredningen är att komma fram med förslag för att skapa bättre förutsättningar för elever, både flickor och pojkar för att de ska nå kunskapskraven. Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2019.

Skolinspektionens tillsyn visar att det är vanligt att huvudmän inte tillgodoser elevernas rätt till extra anpassningar och särskilt stöd. Tillsynen visar också att det är vanligt att detta är kopplat till brister i elevhälsoarbetet. En uppföljning från Skolverket konstaterade att drygt hälften av eleverna som saknade godkänt betyg i både sjätte och nionde klass ändå inte hade fått särskilt stöd i åttan eller nian.

En särskild utredare ska bland annat kartlägga och analysera brister i stödarbetet, analysera hur elevhälsoarbetet kan utvecklas och föreslå insatser som kan bidra till att skapa ett mer aktivt och väl fungerande elevhälsoarbete och därmed stärka elevhälsans kompensatoriska roll. Utredaren ska också analysera om beslut om att inte flytta upp en elev till närmast högre årskurs ska kunna överklagas.

Utbildningsministern utser Åsa Karle till särskild utredare. Karle är regionchef vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Karle är utbildad lärare och har tidigare bland annat arbetat som vårdcentralchef vid Landstinget i Uppsala län och rektor i Uppsala kommun.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.