UMEÅ Vi måste bli bättre.

Av , , Bli först att kommentera 5

Umeå kommun har tappat från en 14:e plats till en 24:e plats i aktuellhållbarhets miljöbarometer, detta resultat är inte alls bra för oss i Umeå kommun och vi måste nu kavla upp armarna och ta tag i detta omgående, en tillväxtkommun som Umeå tillsammans med de miljö mål vi jobbar efter ska minst placera sig top 10. Vi inom politiken måste nu tillsammans med våra tjänstepersoner sätta oss ner och hitta vart vi har brister och förstärka dessa och de berörda verksamheterna.

Något som känns dock bra är att efter att ha gått igenom underlaget för rapporten så kan jag se att många av dem delar som vi inom Umeå kommun inte är så starka i inom miljöarbetet är delar som vi röd-gröna med vår gemensamma budget lagt ytterligare resurser till. Detta tillsammans med den levande processen med att bli ett mer hållbart och klimatsmart Umeå, ett exempel på detta är den satsning Umeå kommun planerar för ytterligare hållbara färdsätt där vi här om veckan fick mång miljon stöd av trafikverket för att kunna genomföra projektet. Det är viktigt att vi tar lärdom av rapporten så vi kan stärka oss inom de områden vi idag brister inom.

Aldrig innan som nu har den gröna politiken haft så mycket framgångar i Umeå som nu, vi lägger grunden från framtidens hållbara och klimatsmarta samhälle, vi röd-gröna i Umeå tar ansvar för välfärden, individen, för vårt samhälle och miljön.

Bli först att kommentera

Centerpartiet sviker miljörörelsen och miljön.

Av , , 1 kommentar 6

Efter Almedals veckan fick jag mer bekräftat att Centerpartiet sviker miljörörelsen och miljön, jag blir lite förvånad faktiskt att Centerpartiet som kallar sig grönt  är mest högljudda och kämpar starkast för att flyget ska slippa betala för sina klimatutsläpp. I sin argumentation använder sig Annie Lööf och Centerpartiet av en rad argument som faktiskt inte håller. Jag tycker också att det är ett slag i ansiktet mot miljörörelsen att snacka en massa skit som lätt kan genomskådas.

Centerpartiet har påstått att flygskatten är ”tom på klimatnytta”, vilket jag synar. Enligt den utredning som gjorts kan flygskatten minska utsläppen med så mycket som motsvarande 180000 ton co2/ år med start nästa år. Det motsvarar utsläppen från ca 100000 bensinbilar.

Centerpartiet påstår också att flygskatten minskar utsläppen motsvarande ungefär ”ett års utsläpp från rökning och fyrverkerier i Sverige”. Detta är också  fel. Uppgiften kommer från SCB:s statistik över utsläpp, men i den kategori där rökning och fyrverkeri ingår så ingår också ”elektrisk utrustning” och ”övrig produktanvändning”, och det är från dessa som utsläppen kommer.

Istället tycker Centerpartiet att man ska införa krav på att flygen skall ha biobränsle inblandat i sina drivmedel, enligt den uträkning som Centerpartiet använder så räcker det med 5% biobränsle blandning vilket enligt deras egen rapport skulle ge minskade utsläpp på ca 160000 ton co2/år, det är ca 20000 ton mindre än regeringens förslag, hur kan 20000 ton/år mer i utsläpp än regeringens förslag ha en ”betydligt större klimateffekt” som Annie Lööf påstår,  hur tänkte/räknade Centerpartiet här?? Samtidigt så måste Centerpartiets förslag utredas och tillgången på biodrivmedel måste säkras och kvantiteten ökas, detta kan flera flera år, en tids marginal som vi inte har. Regeringens flygskatten kan däremot börja sänka utsläppen redan nästa år. Vi har inte tid att vänta.

Enligt beräkningar från KTH skulle utsläppen från flyget vara lika höga som idag år 2030, även om man använde 100% biodrivmedel, eftersom bytet av bränsle bara kompenserar för den ökade trafikvolymen. Vi i Miljöpartiet vill införa båda förslagen, vilket naturligtvis är det mest effektiva. Det är också värt att veta att även inblandning av biobränsle skulle leda till att det blir dyrare att flyga från Sverige, så det är konstigt att de har just det som argument mot en flygskatt. Så min fråga blir då –Är 80kr per resa verkligen så farligt och förödande som vissa vill påstå? Jag tror inte det, VDs vid olika flygplatser tror inte det, ledande forskare och ekonomer tror inte det och en majoritet av Svenska folket tror inte det.

Det är sorgligt att Centern är med och sprider de här felaktigheterna  och att de gör det för att stoppa en skatt som en majoritet av svenska folket tycker är helt rimlig. Det går inte att kalla sig ett grönt parti och samtidigt gång på gång ta strid mot de miljöförslag regeringen lägger fram.

Det är självklart att flyget måste ta samma ansvar som övriga transportmedel, idag slipper flyget från sina miljöavgifter och miljöskatter, detta är helt ohållbart. Därför behöver vi en flygskatt nu, vi måste ta ansvar för framtiden idag. Samtidigt ser jag gärna att inkomsterna från samma skatt ska riktas som styrmedel till att utveckla fossilfria drivmedel, bygga ut den fossilfria infrastrukturen och till att bygga ut järnvägen, inte minst Norrbotniasbanan.

1 kommentar

10 förslag för mer barnvänliga städer

Av , , Bli först att kommentera 6

Miljöpartiet presenterar idag 10 förslag att öka barns frihet att röra sig i sin närmiljö.

Förslagen handlar om att öka barns möjligheter att cykla till skolan, känna ökad i staden och ha tillgång till natur och vatten.
Bostadsbyggandet är nu uppe på den högsta nivån sedan miljonprogrammens dagar. Det innebär att det är en särskilt viktig tid att lyfta hur vi bygger för moderna, trygga, barnvänliga städer.

Regeringen investerar i barns egna platser och ytor och har bland annat infört stöd för att rusta upp utemiljöer och skolgårdar. Men barn och unga berörs inte bara av särskilda barn- och ungdomsverksamheter, utan minst lika mycket av beslut gällande exempelvis stadsplanering, bostadsområden, trafik och miljö.
Här är de nya förslagen från Miljöpartiet:

1. Nationellt mål för cykling för barn och unga: Alla 12- åringar ska känna sig trygga att cykla till skolan

2. Kunskapscenter för cykling och kommunala planer för att nå målet

3. Skattefria cykelförmåner

4. Trygghetsskapande åtgärder i kollektivtrafiken – samverkan mellan polis och kollektivtrafikhuvudmän

5. Planering för olika sorters transporter – mobilitetsnorm istället för parkeringsnorm

6. Ökad tillgänglighet till bilpooler

7. Nytt stöd för grönska och barnvänliga miljöer

8. Rätt till simskola på loven för elever som inte kan simma i högstadiet

9. Mer ekoturism för barnfamiljer

10. Naturnära sommaraktiviteter för stadens barn

Bli först att kommentera

En större skattereform med grön skatteväxling

Av , , Bli först att kommentera 4

Förslaget är att sänka skatten på jobb med 30 miljarder kronor genom grön skatteväxling.
En studie gjord för EU-kommissionen uppskattar att Sverige har möjlighet att genom miljöskatter öka statens intäkter med upp till 30 miljarder kronor på kort sikt, vilket skulle möjliggöra sänkt skatt på arbete med 30 miljarder kronor och på längre sikt flerdubbelt högre belopp.

Det finns alltså potential för en kraftig grön skatteväxling. Exakt vilka skatter som ska ingå i en sådan behöver dock diskuteras, men studien nämner till exempel potential för skatt på avfall, luftföroreningar, s k ”flyktiga organiska föreningar”, bekämpningsmedel, vattenföroreningar och förpackningar. Vi anser att det behövs en större skatteöversyn inom vilken grön skatteväxling vore ett naturligt inslag.

Studien vi hänvisar till visar på att det finns potential för sänkt skatt på jobb genom grön skatteväxling. En sådan behöver inte nödvändigtvis innefatta endast skatterna som nämns i studien. Andra har pekat på helt andra typer av skatter som underlag för en stor grön skatteväxling. Exempelvis diskuterar utredningen om cirkulär ekonomi olika modeller för en skatteväxling på uppemot 60 miljarder kronor. EU-studien bekräftar dock att det vi gör med flygskatt, fordonsbeskattning och vägslitageavgift är i enlighet med vad internationella bedömare rekommenderar. Även OECD har rekommenderat att Sverige ser över dessa skatter.

De faror som klimatförändringarna  innebär tillåter oss inte att trycka på pausknappen, politiken behöver visa handlingskraft och ta sitt ansvar.

Bli först att kommentera

Vi behöver en flygskatt

Av , , 2 kommentarer 7

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. Runt om i landet investerar vi och satsar för att ta oss mot en hållbar och mer klimatsmart vardag. Vår regering satsar på en klimatoffensiv som aldrig skett innan, runt om i landet ser vi med och mer hur både offentligverksamhet och det privata näringslivet påbörjat sin omställning till en klimatsmart vardag, vi tar ansvar för miljön idag och för framtiden. Runt om i landet ser vi hur vi börjar skapa förutsättningar för medborgare, hur vi stärker klimat offensiven och gör det enklare att leva hållbart, fler och fler tar cykeln istället för bilen, fler och fler åker kollektivtrafik, vi utvecklar fossilfri infrastruktur och transporter, vi effektiviserar energiomställningen och effektiviserar våra resurser.

Det är här också politiken kommer in så att utsläppen ska minska tillräckligt snabbt. Det är oss inom politiken som ansvaret ligger på att se till att klimat omställningen för individen blir så enkel och smidig som möjligt, vi måste skapa rätt förutsättningar så att det blir billigt och lätt att göra rätt och det behöver också kosta mer att göra det som släpper ut koldioxid. Det är också vi inom politiken som måste visa rätt inställning och attityd inför framtidens stora klimatutmaningar, både lokalt och globalt. Framtidens samhälle är beroende av att vår generation fattar snabba och avgörande beslut för att minska utsläppen av växthusgaser.

Inom Umeå kommun har vi tagit ett tillväxt mål, med detta kommer många utmaningar, vi behöver fler bostäder och arbetsplatser, stärka skola och omsorg. Vi behöver effektiva transportsystem för människor och varor. Detta kan ske på olika sätt. När vi kommunpolitiker gör avvägningar måste vi alltid se till att välja lösningar som är långsiktigt hållbara, både ekonomiskt och socialt men framförallt klimatmässigt.

Där av är det självklart att flyget måste ta samma ansvar som övriga transportmedel, idag slipper flyget från sina miljöavgifter och miljöskatter, samtidigt som den som tankar sin bil med bensin eller diesel får betala koldioxidskatt för sina utsläpp, så är flyget idag helt obeskattat. Detta trots att svenskarnas flygresor totalt står för lika stora utsläpp som bilresorna. Det är varken rättvist eller hållbart. Flyget måste betala för sin miljöpåverkan, flyget måste ta sitt ansvar för framtiden. Vi kan inte inte slå oss för bröstet och tala om hållbar tillväxt när vi samtidigt låter flyget slippa sitt ansvar.

Klimatpåverkan från svenskarnas internationella flygresande har ökat med 77 procent från 1990 till 2015. Det håller inte. Vi måste hitta sätt att få ner dessa utsläpp, och det måste ske nu. När Arktis is smälter och torkan slår mot Afrikas horn finns ingen tid att förlora.

Just nu finns det starka krafter i Sveriges som gör allt för att stoppa våra försök att införa en flygskatt på 80 kronor per biljett. I en ny rapport påstår Stockholms Handelskammare att 25 000 jobb kan försvinna till följd av flygskatten, då sju regionala flygplatser läggs ner. Jag ifråga sätter denna utredning och finner det medvetet missvisande och opartisk, när man granskar rapporten så framkommer det inte på något sätt att flygplatserna hotas av nedläggning på grund av en skatt. VD:arna för både Jönköpings och Karlstads flygplats, där merparten av de ”förlorade jobben” finns, förnekar båda att flygskatten skulle få denna effekt. Där VD´n för Jönköpingsflygplats uttalat sig enligt följande  -– Rapporten är defekt och direkt felaktig. Att tro att flyget måste lägga ner, att prata om ”flygplatsdöd”, det är absolut inte relevant. Det kommer inte att hända.

Därför säger jag JA till regeringens förslag till flygskatt, samtidigt ser jag gärna att inkomsterna från samma skatt ska riktas som styrmedel till att utveckla fossilfria drivmedel, bygga ut den fossilfria infrastrukturen och till att bygga ut järnvägen, inte minst Norrbotniasbanan.

2 kommentarer

En ohållbar situation på BB på NUS

Av , , Bli först att kommentera 5
Just nu är situationen på BB på NUS rätt ohållbar, idag måste BB och gynavdelningen dela avdelningar med varandra vilken innebar att dem som just fått fått livets lycka med barn måste dela avdelning med dem som har eller haft komplikationer med sin graviditet eller det värsta av allt måste ha ofrivilligt avslutat sin graviditet. Detta är en ohållbar och ganska orätt situation både för dem som är patienter men även för medarbetarna.
Det har även framkommit mer och mer de brister på resurser som råder inom förlossningsvården där medarbetarna får betala priset med för få medarbetare och även en situation där barnmorskor inte ens kunde ta ut sin semester.
Därför känns det nu mycket bra att vi i Västerbotten nu äntligen får del av den satsning som vår röd-gröna lanserade i våras om att stärka upp förlossningsvården och kvinnors hälsa. För Västerbottens del innebär detta en ökat anslag med nästan 8 miljoner, det är glädjande att regeringen valt att prioritera förlossningsvården och kvinnors hälsa och nästa år så kommer man att satsa ytterligare inom detta område så att alla blivande föräldrar ska kunna ges en trygg vård och att man ska kunna ge rätt stöd och omsorg utifrån de olika behov och omständigheter som kan uppstå vid och under en förlossning. Man stärker också medarbetarnas situation så att dem ska kunna få vettiga förutsättningar att ge den vård patienterna behöver.
Jag hoppas att denna satsning kommer leda till en ökad kompetensförsörjning och stärkt bemanning. Och att man utvecklar av de vårdmodeller som finns idag, där man skapar mer sammanhållna vårdkedjor med fokus på mödravården och eftervården där man ger de födande kontinuerlig närvaro av barnmorska under födseln och med detta kunna förebygga risken för komplikationer.
Bli först att kommentera

FN´s barnkonvention ska bli en del av Sveriges lagar och regler.

Av , , Bli först att kommentera 5
Nu har vår röd-gröna regering tagit fram ett förslag om att FN´s barnkonvention ska bli en del av Sveriges lagar och regler. Detta är en stor framgång för oss Miljöpartister som har länge drivit denna fråga. Det är viktigt att vi ska kunna säkerställa alla barn i vår omgivning, varje barn ska ha en möjlighet till ett värdigt liv och samma möjligheter oavsett socioekonomisk, religiös eller etnisk bakgrund. Nu kan vi stärka alla barns rättigheter ytterligare och vi får starkare verktyg mot att bekämpa barnfattigdom och kunna hjälpa barn i utsatta situationer och livsförhållanden.
Detta leder också till att vi kan stärka övriga verksamheter som rör barn där vi nu kan enklare jobba med de delar där det finns brister i både lagstiftning och praxis och ur ett barnperspektiv se över lagar och regler för att stärka arbetet inom exempelvis, skolan, socialtjänsten och ensamkommande flykting barn.
Redan 1990 bestämdes att Sverige ska följa FN:s barnkonvention. Att konventionen inte varit inskriven som lag har inneburit att konventionen inte har samma status som andra lagar det har vid flera tillfällen i historien avfärdats och ignorerats av både myndigheter och politiker. I stället har konventionen tolkats ur en transformeringsmetod som innebär att våra lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser, en metod som inte alltid kunnat garantera barn deras rättigheter.
Vi röd-gröna i Umeå kommun har genom vår gemensamma budget valt att stärka de nämnder som hos oss jobbar med att motverka barnfattigdom och stärka barns-livssituationer. Jag hoppas att när lagen blir verklighet att vi kommer få enklare verktyg till våra verksamheter och för oss inom politiken enklare kunna stärka dessa verksamheter.
Bli först att kommentera