Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti

Gustav Fridolin presenterar idag en åtgärdsgaranti som skall garantera att alla elever får det stöd de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna.
Garantin som nu skickas på remiss till lagrådet innebär att ännu ett av Miljöpartiets viktigaste vallöften blir verklighet.
Att elever ska få stöd tidigt är ett av regeringens prioriterade områden inom skolan. Sedan 2014 har en rad insatser genomförts för att stärka de tidiga insatserna och förbereda för en åtgärdsgaranti i förskoleklass och lågstadiet.

Under en pressträff på Bollstanäs skola i Upplands Väsby presenterade Gustav Fridolin idag att en åtgärdsgaranti kommer att införas i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Garantin skall resultera i att elever i behov av stöd upptäcks tidigt och får de insatser som de behöver för att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Forskning och internationell erfarenhet visar att det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna har en avgörande betydelse för en framgångsrik skolgång.
Åtgärdsgarantin är uppfylld när skolorna har genomfört den av garantin reglerade kartläggningen och analysen, planerat och vidtagit de stödåtgärder som behövs samt följt upp åtgärderna och överfört resultatet av uppföljningen till ansvarig lärare i kommande årskurs.

Garantin som nu ska skickas på remiss till Lagrådet avser införas från hösten 2018.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.