VA i Umeå – innovation och nytänkande

Idag har jag fått en debattartikel publicerad på VK:

En av de större utmaningar som Umeå kommun har framför sig är VA-frågan. Fler och fler börjar bosätta sig utanför centrum fyrkanten och runtom liggande ”villa områden”, det man en gång i tiden klassade som fritidshus områden ser vi en allt snabbare etablering av permanentboenden. Samtidigt så har vi också nu fått smaka på konsekvenserna av enskilda avlopp som har nått slutet av sin livslängd eller som är uppbyggda på gammal teknik som har förödande konsekvenser på miljön. Det är just dessa förödande konsekvenser som lett till den omfattande VA debatt som finns idag, vi måste kort och gott få bort enskilda avlopp som släpper ut för höga mängder av olika fosfater och bakterier osv ut i naturen som gör att vi får en kraftig biologisk obalans och rubbar ekosystemen, en av de mest vanligaste effekterna är en övergödning och algblomning av sjöar och kusten som fått förödande konsekvenser för natur och djurlivet.

Det finns vissa områden som är i mer akuta åtgärdsbehov än andra, här måste vi agera snart och vi står inför ett enormt resurs behov, det talas om kostnader i miljard klassen samtidigt som den enskilde boende står inför en anslutnings kostnad. Hur ekvationen ska se ut är ännu oklart, men att detta måste ske i de mest utsatta områden är det ingen tvekan om. Samtidigt har vi nya verksamhets områden som pekas ut som vi har ett ansvar inför att kunna trygga en säker och tillgänglig service av vatten och avlopp.

Vi har också områden som inte är i akut behov av åtgärder just nu, men vi ser ett behov längre fram i tiden, det kan handla om 10år 20år ibland 30år. I andra områden får vi fler permanent boenden där nya utmaningar uppstår för att man ska kunna bygga och etablera utan att rubba miljön och ekosystemen, att vi inte skapar en grund för problem som kommer att uppstå i framtiden som vi på annat håll hanterar idag. Hur kan vi hantera detta??

När jag här om dagen var på Stora Nolia, blev jag mycket positivt överraskat av den nya teknik och det nytänkande som finns inom avlopps branschen, många har tagit tag i den nya problematiken och det finns många nya innovationer och lösningar, här fanns det minirenings verk som ersätter tex en klassiska kammarbrunns lösningen samt eliminerar behovet av infiltrationsbäddar. Jag såg ett reningsverk som var  ca 3-4kubik stort som hanterade allt avlopp och enligt leverantören så kom så rent vatten ut att man kunde bada i det.

Om nu detta stämmer, kan detta vara något som vi behöver titta på när det gäller med att jobba förebyggande inom dem områden som vi ser fler etableringar av permanent boenden samt på dem områden som inte är i akut fara idag men vi måste se till framtiden. Jag tror att vi inte kommer kunna dra kommunalt VA till alla bostäder inom länet, men vi måste jobba proaktivt för att säkra miljön och ekosystemen. Vi måste ta fram lösningar för alla olika typer av områden med olika behov och förutsättningar. Det som är klart är dock är att de traditionella lösningarna för enskilda avlopp är något vi måste komma bort ifrån, denna tid är över. Samtidigt som vi jobbar efter en befolknings tillväxt i kommunen så måste vi kunna skapa förutsättningar för att man ska kunna bosätta sig utanför staden och samtidigt säkra naturens och ekosystemets framtid.

Jag tycker att det är viktigt att vi som kommun börjar titta utanför ”boxen” när det kommer till hur vi ska lösa VA-frågan och hur vi ska hantera den problematik som uppstått från enskilda avlopp, hur jobbar vi med nya enskilda avlopp, hur ska vi hantera dem som redan finns. Är denna nya teknik något vi kan använda oss utav i områden där det finns mindre samhällen eller några enskilda boenden. Är denna teknik så bra så att vi kan börja ställa krav på den, kan denna teknik användas idag för att slippa problem i framtiden.  Jag kan nog se att om tekniken håller vad den lovar att detta kan bli ett bra komplement till kommunens VA-strategi och ansvar, ytterligare ett verktyg för att säkra miljön, ekosystemen och den biologiska mångfalden samtidigt som kommunen kan  förse med hållbara VA-lösningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.