Viktiga satsningar för att stärka biologiskmångfald

Genom projektet Reborn ska uppåt 200 kilometer vattendrag i Norrbotten och Västerbotten återställas för att stärka den biologiska mångfalden och djurlivet. Detta är ett delvis EU finansierat projekt som är det största av sitt slag någonsin i Sverige.

Målet är att återställa älvar och vattendrag till innan tiden som man transporterade timmer på älvarna. Genom detta projekt kommer vi kunna stärka arbetet med att nå flera miljömål rörande vatten och sjöar, vi kommer genom detta kunna stärka arbetet med att bevara flera hotade djurarter som lever i eller nära vatten som tex Utter och vildlax.

Man kommer också vid flera älvar lägga tillbaka ut bla stenblock samt bredda på dem och öka vattenvolymen för att åretskapa lekbottnar för fisk och ekosystem för att fler arter ska kunna skapa nya livsmiljöer.

Detta är ett projekt för en långsiktig och hållbar lösning och åtgärder för att nå miljömålen för vatten och sjöar, projektet ska även aktivt skapa sampel med det närliggande skogsbruket vilket är riktigt positivt.

En kommentar

  1. Olle

    Detta är tråkig läsning för oss som är privata skogsägare som tar eget ansvar för våra skogar och på eget initiativ sparar och har alltid sparat skyddsvärda områden i våra skogar som nu staten konfiskerar och gör vår skog värdelös. När det gäller statens egna skogar verkar regler vara noll värda,Sveaskog är de värsta miljöbovarna vid avverkning. Djupa körskador som inte återställs ,andelen dödvirke noll.
    Varför lever inte staten som de lär ??
    https://www.vk.se/2173462/sveaskog-planerar-kritiserad-avverkning

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.