Skolan ska vara en tryggplats för alla

Nu när skolorna har dragit igång är det en spännande tid för många, ny klass, träffa kompisar och komma in en rutin igen. Skolan är för de flesta en plats för glädje och utveckling men inte för alla, det finns även dem som finner skolstarten fasansfull, många blir utsatta för både fysisk och psykiskvåld och mobbing och utsatthet är tyvärr vardag för vissa.

Vi röd-gröna jobbar med att skapa en jämlik och jämställd skola som ska vara öppen och tillgänglig för alla, där resurser fokuseras på lärare och eleverna, där varje elev ses och får de resursen hen behöver för att få en bra, lärorik och utvecklande skolgång. Samtidigt så måste vi se till att elever och personal har en trygg och säker skola, där det finns tolerans och öppenhet. Det är viktigt att det finns stöd för elever också som individer, det mjuka, det känslomässiga. Därför är det lika viktigt att vi stärker de resurser som fungerar som övriga stödfunktioner inom skolan, så som kuratorer och skolvärdar.

Dessa funktioner hjälper att ge elever information, stöd och ibland också praktisk hjälp, de har en avgörande del i anti-mobbingarbetet och ge stöd och hjälp till elever som behöver extra stöd. En skolvärd kan också vara en kontakt mellan skolan och föräldrarna, hålla i kvällsaktiviteter på skolan, men också vara en länk och skapa gemenskap och samvaro mellan elever, men också skapa nya mötes platser för olika elever från olika socio-ekonomiska och etniska bakgrunder.

Det är viktigt att se till att dessa funktioner finns på skolor och från politikens sida är det viktigt att vi investerar i dessa resurser. Jag tycker det är bra att vi inom Umeå kommun är bra på att se till att det finns skolvärdar på våra skolor, detta stärker inte bara verksamheten utan också elever och lärare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.