Satsning för att minska industrins utsläpp av växthusgaser

Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045, det beslutade riksdagen i juni i år. Idag utgör utsläpp från industrins förbränning och processer omkring en tredjedel av de samlade utsläppen i Sverige. Därför satsar regeringen 300 miljoner per år mellan 2018-2040 för att hjälpa svensk industri att ta klivet mot ett nollutsläpp av växthusgaser. Satsningen innebär stöd till företag hela vägen från forsknings- och innovationsprojekt till demonstrations- och fullskaliga anläggningar.

Industriklivet är en långsiktig reform som påbörjas 2018 och är planerad att fortsätta till 2040. Syftet är att stödja industrin att minska sina processrelaterade utsläpp för att nå de klimatpolitiska målen. Satsningen består både av stöd till förstudier, bl.a. detaljerade projekteringsstudier, och stöd till investeringar. Målgruppen för stödet är industrier med s.k. processrelaterade utsläpp men även universitet/forskningsinstitut.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.