Bostadsmarknaden ska vara öppen och tillgänglig för alla

I Umeå kommun har vi ett tillväxtmål och ett befolkningsmål, dessa mål skapar en mängd nya utmaningar för oss och en av dem är bostadsbristen. Bostadsbristen är ett problem i hela landet, på vissa ställen mer påtaglig än andra.

För mig är det viktigt att bostadsmarknaden är öppen och tillgänglig för alla, det ska finnas olika typer av boende former blandat och i blandade pris punkter, det är viktigt att denna mix finns inom alla delar av staden, att bo centralt mitt i smeten ska inte avgöras av tjockleken av ens plånbok. Att skapa en blandad boende marknad blir ett ytterligare verktyg i att mot arbeta segregation och skapa mångfald.

Ett problem i att skapa mångfald på bostadsmarknaden och att ens bygga fler bostäder i den takt som behövs är att generellt blir hyror på nyproducerade lägenheter mycket höga. Detta dels för att byggpriset per kvm är väldigt dyr men också att många privata byggherrar som bygger vill bygga på A-lägen och bygga rätt ensidigt för att kunna maximera vinsten tillbaka. Vi måste sluta bygga ensidigt så att vi framtiden inte står med tomma lägenheter då vanliga människor inte har råd att bo där. Den riktning som branschen har tagit är i mina ögon ohållbar och i en tid av bostadsbrist så riskerar vi att mätta av marknaden med tomma dyra lägenheter som kommer att leda till att bolagen inte kommer bygga mer då de ej har råd för de står med ”tomma inventarier”.

Man allt är inte bara ”jakten på vinsts” fel, det har idag blivit dyrt att bygga nytt och här tycker jag att vi inom politiken har ett ansvar för att skapa omständigheter för att motverka detta, dels måste vi få fler att våga satsa och bygga inom C och D lägen, vi måste från statligt håll öka stimulationen för att det byggs fler billiga hyreslägenheter. Jag hoppas att regeringen fortsätter med olika former av byggbonusar för att stimulera byggandet av billiga hyresrätter.

Det kanske också kan vara en ide att utreda möjligheten av större statliga subventioner för kommunala bostadsbolag, som på miljonprogrammens tid, så att vi genom den vägen kan säkra upp bostadsbeståndet mer sett ur allmännyttans perspektiv, för en bostad är en social rättighet för alla och alla delar av staden ska vara tillgänglig alla medborgare oavsett ekonomisk eller social bakgrund.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.