Klimatkatastrofer kommer bli vårt nya I-lands problem

Medans vi här hemma i Sverige har beklagat oss över en ganska tråkig och regnig sommar så har det på andra håll varit perioder av extrema värmeböljor och förödande inslag av naturkatastrofer. Syd Europa har upplevt extrema värmeböljor under sommaren som lett till dödsfall samt haft skadlig inverkan på vissa delar av jordbruket och ekonomin med extrema bränder, i Huston i USA så ligger staden nästan under vatten som följd av naturkatastrofer.

Under sommaren har medeltemperaturen varit ca 10 grader mer än det normala och runt om i världen så blir det mer och mer tät mellan olika naturkatastrofer. Får vi inte kontroll över klimatet och miljön nu och lyckas vända den negativa trenden så kan det som vi idag klassar som extrema förhållanden och naturkatastrofer, kan bli vardag. Blir detta vardag så kommer vi stå inför extrema nya förhållanden, vi kommer få uppleva en ström av klimatflyktingar och detta kommer också innebära att vi inom Europa kommer få klimatflyktingar mellan europeiska länder, men också så kommer våra ekosystem rubbas och det kommer bli svårt att kunna producera mat. Vi kommer också uppleva en extrem ökning av klimatrelaterade dödsfall där fattiga personer utan resurser att skydda sig mot väderkatastrofer drabbas värst.

Vi måste nu börja lägga i en och till och med två växlar för att skynda på klimatomställningen där i Sverige ska vara ett föredöme, vi måste se till att få med alla länder i att uppfylla Parisavtalet där genom att uppfylla Parisavtalets löften så kommer vi kunna minskar risken för klimatkatastroferna dramatiskt.

En kommentar

  1. Svenne

    Svenska politiker agerar som om klimatfrågan vore en nationell angelägenhet vilket är en allvarlig vanföreställning. Att exempelvis få koldioxidintensiv industri att flytta utomlands löser absolut ingenting.
    Det finns en väldig stor iver att göra vetenskapen till ett lydigt slagträ i diskussioner om miljö och klimat. Särskilt populärt är försöken att brännmärka meningsmotståndare som ”förnekare”
    Tyvärr visar detta på ett fundamentalt missförstånd om vad vetenskap är. Forskare utgör inte en församling som försöker söka sanningen genom omröstningar och där majoritetens linje vinner. Tvärtom. Forskning frodas och utvecklas när idéer ifrågasätts och olika teorier bryts mot varandra. Historien visar att majoriteten av forskarna inte sällan satsar på fel häst. Och utan dessa motsättningar fungerar forskning som metod inte särskilt bra.Tyvärr kan man inte bortse ifrån att många numera har ett tänkt klimathot som en garanti för sin utkomst. Därför bör man noga granska egenintresset från dem som propagerar för denna fara på samma sätt som man bör tolka uttalanden från exempelvis oljeindustrin försiktigt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.