Låt de unga Afghanerna få andrum och framtidshopp.

Av , , Bli först att kommentera 5

Just nu pågår en manifestation på Mynttorget i Stockholm där hundratal unga asylsökande med stöd av andra vädjar till migrationsverket att inte avvisa unga tillbaka till Afghanistan.

Säkerhetsläget i Afghanistan är i obalans, enligt Svenska Afghanistankommittén så finns det  inte längre något område i landet  som kan klassas som helt säkert, genom att utvisa dessa ungdomar så skickar vi dem mot all förmodan en oviss framtid som kommer mot all förmodan präglas av extrem fattigdom, tiggeri, slavliknande förhållanden där man använder dem som marionetter av olika oppositions miliser och kriminella nätverk följt av död, ett land med en svag regeringsmakt där fortfarande olika miliser håller landet i ett järngrepp som präglas av terror och kaos. Samtidigt som migrationsverket vill utvisa unga till Afghanistan så avråder UB att man ska resa dit med anledning av säkerhetsläget.

Dessa ungdomar skickas till en framtid av ovisshet och extrem utsatthet. Det finns också rapporter från olika hjälporganisationer som bevittnat om hur utvisade unga från Europa dödats när de återkommit till Afghanistan.

De ungdomar som har kommit hit har fått en chans till en omstart, att börja om, andas ut, att bygga upp och stärka den egna individen. De har börjat gå i skolan, praktisera och skapa sig en grund för framtiden, de interageras in i våra samhällen och får känna trygghet och utvecklas som individer. Att då utsätta ett barn för det trauma att mitt i studier och framtidsambitioner ha i bakhuvudet att man ska skickas tillbaka eller för många skickas mot en säker död. Hur ska vi kunna ge dessa individer det hopp om framtiden dem förtjänar med denna dubbelmoral.

Vi måste kunna ge dessa unga andrum, ge dem utrymme att skapa en framtid, skapa rätt förutsättningar att klara sig i livet, att få njuta av livet. Om ej i Sverige så kanske ute i den fria och trygga delen av världen. Det är inte människovärdigt att skicka dessa till det som väntar dem i Afghanistan.  Utvisa inte dessa ungdomar till Afghanistan.

Bli först att kommentera

Budskapet måste nås ut

Av , , Bli först att kommentera 5

Enligt en undersökning från SIFO som har granskat hur mycket media utrymme olika politiska frågor fått, tyvärr så hamnar miljöfrågorna sist. Detta är mycket beklagligt då miljöfrågorna är en av modern tids största utmaningar och det är NU som vi har sista chansen att kunna hantera och ändra på den negativa spiral världen befinner sig i när det gäller klimat/miljö och hållbarhets frågor.

Det som också är lite bekymrande är att just nu pågår den största klimat omställningen i modern tid, vi har en röd-grön regering som satsar på klimatoffensiven som aldrig förr, vi har en regering som satsar på klimat och hållbarhets frågor mer än någon tidigare regering. Sverige är också en förebild för världen, fler och fler länder tar efter oss och tar kampen för en bättre framtid, för miljön och klimatet. Vi hat tecknat Paris avtalet, vi utmanar de normer inom maktens korridorer som försummat klimatet. Varje dag så tar vi kliv framåt i klimatoffensiven men ändå väljer media att inte ger miljön sitt utrymme.

Samtidigt så kan man läsa i rapporten om att miljöfrågan och förändringar i klimatet fortfarande är en av de frågor vi svenskar är mest bekymrade över. Det är viktigt att klimat och miljö frågor får ett brett utrymme i media, både det negativa men också främst det positiva och framgångarna inom miljöarbetet. Det är viktigt att vi kan visa vilka utmaningar som finns och att dem finns runt om oss i vår egen vardag och hur vi behöver hantera dem, utrymme i media skapar också medvetenhet och underlättar omställningen till en mer hållbar vardag.

Med ett smältande Arktis, stigande havsnivåer och pågående massutrotning av djurarter samtidigt som det varje dag tas fram beslut och ny innovation på hur vi ska kunna hantera detta finns det en uppsjö av saker att rapportera om. Det är en utmaning att kommunicera klimat och miljö på ett tydligt sätt, men det är absolut nödvändigt att media tar frågan på allvar. Här har media ett ansvar att engagera och informera befolkningen om vår tids ödesfråga och hur vi jobbar för att lösa den.

Bli först att kommentera

Systemet prioriterar fel.

Av , , Bli först att kommentera 4
Igår eftermiddag så sprang jag in i en bekant till mig som jobbat som sjuksköterska, hen hade även läst min blogg om ”sjuksköterskelyftet” och vi hade ett mycket givande samtal. Under min promenad hem från busshållplatsen så kunde jag konstatera att det jag skrivit om stämde och att arbetsmiljön och arbetsvillkoren för landets sjuksköterskor är värre än jag trott.
En fundering jag fick också var hur är systemet uppbyggt som avgör vad en sjuksköterska är värd och hur mycket en medarbetare ska klara av? Jag minns en artikel från förra året som listade dem läkare som tjänade mest i länet, kan det verkligen vara rätt att landstinget ska betala ut årslöner på flera miljoner till enskilda läkare eller verksamhets chefer samtidigt som verksamheterna går på knäna, samtidigt som det saknas resurser får att garantera vårdplatser och patientsäkerheten. Givetvis så är detta inte läkarnas fel, utan det är systemets fel. Det känns inte rätt.
En sjuksköterska ansvarar för omvårdnaden av patienten, dem ansvarar för administrering av medicin, de preparerar och hanterar läkemedel som vid fel ordinering kan vara dödlig.
Att smärt och ångest lindra patienter. Sjuksköterskor finns där för personer i kris, trösta och ta hand om anhöriga, hantera en vardag som ska bli så smärtfri för människor med obotliga sjukdomar, ge respekt och värdighet för personer i livets slutskede och för dem som på olika sätt är utsatta i samhället. Sjuksköterskor har ansvar för patienters liv varje dag. Sjuksköterskor måste varje dag uppleva bortgång och motfall. Landets sjuksköterskor är de bultar som håller det maskineri som är vården ihop.
Så hur ska detta system kunna upprätthålla den otroligt breda och höga kompetens som finns när den inte är villiga att betala sjuksköterskor en rimlig lön som gör att de inte lämnar vården. Hur kan det tillåtas att systemet får så grovt göra felprioriteringar och inte prioritera sjuksköterskor och undersköterskor på samma sätt som man prioriterar läkare och verksamhets chefer. Det är landets sjuksköterskor som får lida för systemets felprioriteringar, sjuksköterskor som inte ges möjligheten att utföra sitt dagliga arbete enligt de lagar och regler som styr hälso- och sjukvården. Samtidigt blir det också patienterna som får lida då vi inte kan garantera den säkerhet och vård de har lagstadgad rätt till.
Bli först att kommentera

Lagrådsremiss om obligatorisk förskoleklass

Av , , Bli först att kommentera 3

Regeringen har idag beslutat att gå vidare till lagrådet utifrån grundskoleutredningens förslag att skolplikten för barn bosatta i Sverige ska börja ett år tidigare än i dag, det vill säga höstterminen det år barnet fyller sex år. Skolplikten ska påbörjas från förskoleklassen som då blir en obligatorisk skolform. Det här är en fråga som Miljöpartiet har arbetat för.

Alla barn ska få en bra start in i skolan. Förskoleklassen ger en jämlik start i barns upptäckande av språk, matematik och andra kunskaper. Mötet mellan förskolans och grundskolans pedagogik ger en möjlighet att möta alla barn där de är, och det här stärker förskoleklassens roll och ansvar i ett sammanhållet skolsystem.

Regeringen har sedan tidigare stärkt förskoleklassens pedagogiska uppdrag genom nya avsnitt i läroplanen. Denna reform stärker ytterligare ansvaret att förbereda för årskurs 1 och vara en bro mellan förskola och grundskola.

Bli först att kommentera

Hög tid för ett sjuksköterska lyft.

Av , , Bli först att kommentera 3

Efter nästan ett helt decennium av Allians politik där skattesänkning efter skattesänkning avlöst varandra samtidigt som man privatiserat bort välfärden så flera miljarder försvinner ut från vår gemensamma skattekonto ut till riskkapitalet, har resultatet blivit att vår svenska välfärd urholkats.

2014 fick vår röd-gröna regering överta en välfärd som var styrd in i en kris som skulle bli svår att ta sig ur, det saknades resurser och personal för att kunna garantera vårdplatser och en hög kvalitativ vård över hela riket. Verksamheterna gick på knä och många av medarbetarna valde att lämna vården med anledning av dålig arbetsmiljö, dåliga scheman, dåliga löner och en minimal chans till utveckling. Men från dag ett har vi röd-gröna jobbat med att åter igen stärka den svenska välfärden, stärka samhället och individen, vi har sett till att vi är på rätt spår, ett spår som ger oss åter resurser att kunna stärka välfärdens verksamheter och där vi kan ta ansvar för vården, skolan och miljön.

Arbetssituationen för landets sjuksköterskor har varit ohållbar, det har vittnas om hur kvaliteten och säkerheten inom vården försämrats, hur vårdplatser tas bort då det saknas bemanning, hur medarbetare bränns ut både psykiskt och fysiskt då arbetes belastningen är för mycket och orätt. Verksamheterna måste spara och spara vilket blir till en ond cirkel där personalen får betala priset och i slutändan också patienterna.

Det är nu tid att vår röd-gröna regering gör ytterligare särskilda lönesatsningar, likt den löneökning som vi röd-gröna initierat för lärare så är det hög tid att vi nu gör samma kraftsamling för landets sjuksköterskor. Ett sjuksköterskelyft med lönesatsningar på landets sjuksköterskor och undersköterskor, där vi skapar förutsättningar så befintlig personal ska känna att det lönar sig och finns en utvecklings möjlighet till att genom föra specialistutbildningar. Genom detta skulle vi kunna få fler att söka sig till vård yrken men också få dem som redan finns att stanna kvar, sjukvården måste få kosta, vi måste lägga resurser så att det finns fler medarbetare, att dessa även har en rättvis lön och att dessa har en rättfärdig löne och kompetens utveckling framför sig. Detta är en av grund pelarna för att vi ska kunna säkra framtidens vård, en vård som blir mer hög-specialiserad vilket kommer kräva fler medarbetare och fler medarbetare som specialist utbildar sig. Medarbetarna inom vården är den viktigaste resurs som finns och vi måste investera i dessa så vi kan ta oss ur vård krisen.

Bli först att kommentera

Moderaternas verkar inte ha någon verklighetsuppfattning.

Av , , Bli först att kommentera 5

Här om veckan kunde man läsa från två Moderater i länet om situationen för sjuksköterskor i länet. Den ena menade att sjuksköterskor aldrig varit fler men ändå finns det sådan brist på dem inom vården, samma Moderat skriver vidare att – Bristen på framför allt sjuksköterskor påverkar den vård som kan ges till patienterna. Vårdplatser måste stängas eftersom man inte har personal som kan bemanna dem. Framför allt drabbar detta verksamheter som drivs dygnet runt, årets alla dagar. – Trots att fler sjuksköterskor utbildas och anställs upplevs det ändå som en brist.

Vid en annan blogg från en moderat kunde man också läsa – Vi ser en stor utmaning att utbilda specialistsjuksköterskor och det finns en rad anledningar till detta. Regeringen har utsett en utredare för att se hur vi kan öka antalet utbildade specialistsjuksköterskor. Det gäller att vara lyhörd inför den arbetsmarknad som finns och kunna erbjuda bra förutsättningar och individualisera morötterna för att locka fler att utbilda sig. Erbjuda bra arbetsmiljö, kanske utbildning med betald lön, ett utvidgat ansvarsområde.

Det blir bara mer tydligt att Alliansen med Moderaterna i spetsen saknar insikt i sjuksköterskornas arbetssituation samt saknar helt insikt om att det är deras egen Allians politik som urholkat den svenska välfärden och lett till en ohållbar sjukvård och en ännu mer ohållbar situation för landets alla sjuksköterskor.  Jag tycker det är märkligt att man på något sätt försöker ge sig själv en klapp på axeln och gömma sig bakom att det finns fler sjuksköterskor inom vården idag samtidigt som avdelningar drar ner på patienter utifrån att det är brist på personal, eller som i barnmorskornas fall nu i somras på NUS, inte kunna ta semesterledigt.  Det är också denna konsekvens av Allianspolitiken som lett till att vi vid en tid av höga pensionsåldrar har en brist av sjuksköterskor och undersköterskor leder till att man har inte resurser nog på avdelningarna, man blir utarbetad, personalen går på knäna och den personal som finns på plats måste utföra övriga arbetsuppgifter vilket tar tid från patientvården.

En av landets populärare utbildningar är just Sjuksköterska programmet, dock är verkligheten att det är inte lika populärt att avsluta utbildningen, redan vid de första kliniska studierna då eleverna får göra praktik ute i verksamheterna så för eleven uppleva  den stressfyllda  arbetsmiljö som är vårdens vardag och det är då man upptäcker bristen på tillräckligt goda villkor. Dessutom är det många som lämnar yrket kort tid efter de examinerats i och med att de får insikt i den ohälsosamma vårdmiljön.

Även erfarna sjuksköterskor flyr vården på-grund av den alltför pressad arbetsmiljö, orimliga arbetstider och brist på karriärvägar och rimlig löneutveckling.  Att utbilda fler sjuksköterskor hjälper inte så länge vi kan erbjuda ny och befintliga medarbetare  anständiga löner och arbetsvillkor.

Vården är allt mer högspecialiserad vilket kräver att fler sjuksköterskor specialistutbildar sig. Men av de grundutbildade sjuksköterskorna som arbetar kvar inom vården så är det inte många som är beredda att offra mer blod, svett och tårar för att utbilda sig ytterligare när arbetsmiljön är under all kritik och lönen knappt ökar.

Moroten måste vara att vi måste stärka situationen för landets sjuksköterskor, vi måste kunna ge dem anständiga löner och humana arbetsvillkor, vi måste stärka arbetsmiljön så att man orkar med att jobba, vill jobba och har kvar glöden för sitt valda yrke. Det ska löna sig att ha gått en akademiskutbildning.  Alliansens recept som bara skapat en katastrof situation är fler skattesänkningar och vidare privatiseringar, en metod som fortsätter att urholka vår välfärd och vidare försämra situationen för landets sjuksköterskor.

Bli först att kommentera