Vi visar vägen för Sverige

Vi röd-gröna presenterar en stark budget där vi visar att Sverige går bra med röd-grön politik, en politik som tar ansvar för individen, skolan, välfärden och klimatet. Vi gör långsiktiga satsningar på vården, stärker skolan och ger alla elever möjlighet till en jämställd och god utbildning. Vi lägger extra resurser inom psykisk ohälsa och förlossningsvården. Och vi stärker socialtjänsten med över 250miljoner.

Inom skolan satsar vi så fler skolar i behov får mer resurser, skolan ska kunna anställa fler, ha mindre klasser och en bättre kompetens utveckling för lärare och elever. Men vi satsar också på att ge elever rätt stöd hemma, vi investerar i att ge föräldrar de verktyg och självförtroende som kan behövas för att stötta barnen med sina läxor och andra skoluppgifter.

Vi stärker stödet till att bygga fler klimatsmarta hyresrätter och fler studentbostäder. Vi satsar på klimatbistånd, fossilfri infrastruktur, en hållbar industri och vi satsar som aldrig förr på klimatklivet. Vi gör det enklare för medborgare att göra klimatsmarta val i sin vardag.

Vi tar också ansvar för välfärden då vi röd-gröna tar ansvar och stärker vardagen för dem som behöver det som mest samt stärka samhällets resurser genom att bla:

* Höjt barnbidrag: 4,5 miljarder kronor (mdr)

* Sänkt pensionärsskatt: 4,4 mdr

* Höjda försvarsanslag: 2,7 mdr

* Höjda polisanslag: 2 mdr

* Bättre villkor för vårdpersonal 2 mdr

* Stöd för företag som anställer för första gången: 1,8 mdr

* Statligt stöd för jämlik skola: 1,6 mdr

* Avdragsrätt för fackavgift: 1,3 mdr

* Stöd till förlossningsvården: 1 mdr

* Patientmiljard för bättre tillgänglighet i vården: 1 mdr

* Vården får 4,7 miljarder i extra satsningar

* Klimatklivet förstärks och förlängs för att stimulera klimatarbetet på lokal och regional nivå. År  2018 uppgår förstärkningen till 800 miljoner kronor som till 2020 vuxit till 2,3 miljarder kronor.

* Industriklivet införs. Svensk industri får 300 miljoner kronor per år till 2040 i omställningen mot nollutsläpp av växthusgaser.

* Bonus–malus-system för nya lätta fordon införs fr.o.m. den 1 juli 2018. Bonusen för fordon med nollutsläpp höjs från 40 000 till 60 000 kronor. För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. För en ny bil som släpper ut 150 gram koldioxid per km får köparen betala knappt 4 000 kronor extra i skatt per år. För 200 gram blir det drygt 8 000 kronor extra per år. Förslaget påverkar inte fordonsskatten för den befintliga fordonsflottan.

* Investeringsstödet för solceller förstärks och förlängs. Istället för 20 procent, får hushåll som sätter upp solceller på taket ett stöd med 30 procent av investeringskostnaden. Stödet ökas med 200 miljoner redan i år och 525 miljoner kronor i budgeten för år 2018. Och vi satsar på mer vindkraft.

* 6 miljarder satsas extra för att bryta ojämlikheten i skolan, det är en unik satsning där staten går in och tar ansvar för att de skolor som har det tuffast kan få mest resurser.

För Umeås del blev det också en mycket framgångsrik dag och vi kan konstatera att förutom de nationella satsningarna som vi röd-gröna gör i budgeten så kommer 57 miljoner vara direkt öronmärkta till Umeå och de utmaningar och behov vi har inom välfärds verksamheterna förutom dessa kommer tar vi del av ytterligare 11miljoner till skolan och barn och ungas hälsa. Det finns ytterligare 49 miljoner som vi kan exklusivt få ta del av i sökbart stöd. Där vi redan också tilldelades 5 miljoner för extratjänster. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.