Umeå fortsätter som Fairtrade City

Vi i Umeå kommun har varit diplomerad Fairtrade City sedan 2013, förre året valdes jag till politiska representanter i den styrgrupp som jobbar med Fairtrade här i Umeå och det är med stolthet  att vårt arbete lett till att Umeå blivit omdiplomerad till Fairtrade City för 2017. Genom Fairtrade jobbar vi i Umeå med att stärka för en rättvis handel och etisk konsumtion samt till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor i länder med utbredd fattigdom. Genom Fairtrade stärker vi arbetet för demokrati, jämställdhet och rättvisa.

Fairtrade-märkta produkter har skapat möjligheter till förändring. Genom att välja Fairtrade bidrar vi till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnads-villkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling. Fokus ligger på mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och ekologisk produktion, genom Fairtrade kan vi stärka arbetet med att främja ekonomisk, social och miljömässiga utvecklingen, detta genom att via Fairtrade så kan odlare få tillgång till nya marknader och öka sin försäljning vilket leder till bättre försörjnings möjligheter och när odlare säljer varor som uppfyller Fairtrade certifiering få en bonus som är riktad mot att främja och stärka investeringar i lokalsamhälle och verksamheten, där man inom samhällen gemensamt kan utveckla till exempel hälsovård, utbildning, infrastruktur och förbättringar inom produktionen. Detta främjar också demokratiutvecklingen, ickediskriminering och jämställdhet. Fairtrade ser också till att man producerar hållbart och målet är att majoritet av varorna ska vara ekologiska, genom att utveckla en hållbar produktion stärker man den biologiska mångfald i området där man skyddar naturområden och genom att undvika skadliga bekämpningsmedel så skyddar man grund och ytvattnet.

Umeå kommun är en av ledarna och visar vägen för Fairtrade, detta är viktiga frågor för oss, dem resultat och framgångar vi haft är något vi ska vara riktigt stolta över. Under året så har vi också stärkt arbetet med en samordnade för att stärka arbetet och kunna aktivt ha en dialog med butiker, restauranger och caféer för att fortsätta öka utbudet av Fairtrade-produkter i Umeå. I Umeå finns det också just nu 49 registrerade arbetsplatser som är med i ”Fairtrade på jobbet”, vi hoppas nu kunna driva på denna positiva utveckling.

I Styrgruppen för Fairtrade här i Umeå finns det förutom representanter från kommunen också med från näringslivet och civilsamhället, detta tycker jag är bra då vi kan stärka arbetet utifrån fler vinklar och med en bred förankring och ett brett genomslag och handlingskraft. Det är för mig en ära och en bekräftelse på att vi som sitter i styrgruppen och alla andra engagerade utför ett utmärkt jobb. Jag vill tacka alla butiker, restauranger och caféer som säljer Fairtrade-produkter, samt konsumenterna som konsumerar det. Tillsammans bidrar vi till en hållbar utveckling, ett tack till Umeå kommun, Visit Umeå, Coop Nord, Svenska kyrkan, SAK-Socialt arbetskooperativ, ABF och Lärarförbundet som alla är med i styrgruppen, men också ett tack till alla eld-själar och till Fairtrade internationellt, tillsammans gör vi skillnad.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.