Vänsterpartiet far med osanning

Man kan inget annat än att ta sig för pannan när man ser hur Vänsterpartiet sprider felaktiga uppgifter och vrider sanningen för att få sig själva att se bättre ut, men det är väldigt genomskinligt och bekräftar bara att V i Umeå inte för en ansvarsfull politik och ej tar ansvar för sina egna beslut. Det börjar bli vardagsmat hur V med osanningar försöker desperat ”kidnappa” olika frågor, det som också är oroande i sammanhanget är också hur V gång på gång angriper kommunens tjänstepersoner, vilket är helt oacceptabelt.

Vänsterpartiet hävdar i sin oförmåga att samla billiga politiska poäng anklagat oss i S&MP har lagt en nedskärningsbudget inom välfärdsområdena för 2018 och att vi i S&MP backade ifrån tjänstepersonernas resursprioriteringsförslag utifrån att det blev så mycket motstånd i frågan. Man kan tyvärr inget annat påstå och det blir så genomskinligt att Vänsterpartiet far med osanning på detta sätt. Vi i S&MP sade redan från början att vi inte kommer gå på förslaget från verksamheten, vi ansåg att utfallet skulle få för allvarliga konsekvenser för de äldre, men istället för att som V skrika högt och sura, så är vi i S&MP medvetna om nämndens behov och utmaningar, vi jobbar istället aktivt för att finna lösningar som också ska fungera för nämndens olika verksamheter.

Att som V gör att anklaga oss i S&MP att vi har lagt en nedskärnings budget inom välfärdsnämnderna är en osanning och får mig att undra om V ens är med i verkligheten eller om de bara befinner sig i sitt luftslott. Sanningen är att i S&MP-budgeten för 2018 för Umeå kommun tillfördes 259,2 miljoner kronor i nya budgetmedel där prioritering skulle just läggas inom välfärdsnämnderna, där också de tre välfärdsnämnderna fick de största ramökningarna. För Äldrenämndens del blev det en ramökning på ca 4% som motsvarar 38,2 miljoner kronor.

Så att V kan få ett tillskott på nästan 260 miljoner och ytterligare satsningar på Äldrenämnden på över 38 miljoner till en nedskärningsbudget är för mig helt obegripligt, men bekräftar bara V´s brist på insiktsfull politik. Utöver detta har vi också övergripande investeringsmål tar vi tillskjutit extra medel och uppdragit till kommunföretagen att samverka och hitta nya lösningar inom samverkan där man också bla ska kunna bygga äldreboenden i olika former, vi i S&MP tar ansvar och visar att vi tar och verkställer våra välfärdsambitioner.

Äldrenämnden har alltså inför 2018 med S&MP:s budget som kommunfullmäktige antagit fått en budgetökning med 38,2 miljoner kronor för volymökningar. Det kan på inget sätt benämnas som nedskärningsbudget som V lögnaktigt påstår.

Vi i S&MP har drivit att heltid ska vara norm i Umeå kommun. Det är viktigt att kunna ge dem som jobbar inom vården rätt till en skälig lön och bra arbetsmiljöer, majoritet av dem som jobbar inom vården är kvinnor och heltidsmodellen är en stor jämställdhetsreform och det ger oss som arbetsgivare såväl utmaningar som möjligheter när det gäller personalplanering.

Gruppen äldre i Umeå växer kraftigt fram till år 2027 och då främst åldergruppen 80 år och äldre. Det innebär att vi behöver planera och investera för detta. Men det betyder även att vi måste effektivisera och vissa fall omprioritera, vi ska dock inte glömma att vi har en regering som också tar ansvar för Sverige och vi kan redan 2018 se tillskott till den omfattande börsen för Umeå kommun vilket förhoppningsvis möjliggör att vi kan se över resurs fördelningen och stärka äldrenämndens verksamheter ytterligare.

I V´s smutskastning med osanningar vill jag också avslutningsvis också markera om att vi i S&MP aldrig har haft som ambition att dra ned på arbetsuppgifterna som rehabassistenter och fysioterapeuter gör. Därför yrkade vi naturligtvis avslag på detta tjänstemannaförslag vid senaste äldrenämndens sammanträde .

Vi i S&MP i Umeå tar och har visat att vi tar ansvar för skolan, välfärden och miljön.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.