Hållbar utveckling i kollektivtrafiken i Umeå

Vi i MP har tillsammans med S gjort omfattande satsningar på kollektivtrafiken och resultaten talar för sig själv. Under de senaste åren har antal personer som väljer att åka med buss ökat markant och varje år får vi rapporter om hur denna positiva trend fortsätter. Vi i MP och S har tillsammans satsat stort på kollektivtrafiken där det blivit enklare och smidigare att resa, med fler turer och linjer, kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. I november så antog kommunfullmäktige MPs motion om ett fossilfritt Umeå, en motion som vi lade fram med stöd av våra kollegor i S, med avstamp utifrån detta så har vi i MP och S satsat ytterligare resurser mot Sveriges mest hållbara kollektivtrafik och vår ambition har varit att den också ska bli fossilfri.

Därför känns det extra kul att vi nu kan äntligen se resultatet av det jobb och de satsning vi i MP och S gjort inom kollektivtrafiken och för ett mer hållbart och klimatsmart Umeå. Sedan mars 2017 är nu hela vår bussflotta för lokaltrafiken helt fossilfri. Vi har idag nio bussar som går på El och övriga bussar går på drivmedlet HVO (hydrerade vegetabiliska oljor.)

HVO är en mycket spännande komponent som är baserad på tallolja och animaliskavfall, vilket nu har ersatt dieseln i bussarna som förutom sina klimatsmarta egenskaper även är mer ekonomiskt.  Vi i Umeå har också valt den typ av HVO som är 100% fri från palmoljor eller PFAD vilket också får globala klimat främjande konsekvenser, en prioritering som vi ska vara stolta över att vi tagit. Det känns riktigt bra att se resultat av vår gröna politik som för kollektiv trafiken inneburit smarta miljövänliga körning, ett klimatsmart val av bränsle och fler resenärer. Jag hoppas också att vi i Umeå kan inspirera och påskynda arbetet med  Länstrafikens mål – att all kollektivtrafik i länet skall vara fossilfri 2025, tillsammans gör vi skillnad.

Med MP i styrande position i Umeå kommer vi jobba ständigt med att minska vår miljöpåverkan, ta ansvar och skapa förutsättningar för ett hållbart och klimatsmart Umeå. Vi i MP och S tar ansvar för Umeå, för skolan, välfärden och klimatet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.