Gemensamt måste vi tackla klimathoten.

I en tid där världen befinner sig i obalans, där det råder krig och motsättningar och klimat hotet har blivit moderntids största utmaning. I en tid som denna är det av yttersta vikt att alla världsledare tillsammans jobbar mot gemensamma mål där vi hanterar klimatet och främjar fred och rättvisa över världen. Tillsammans ska vi ta ansvar.

Det är förödande att ledaren för världens mäktigaste nation väljer att bortse från klimathoten och samtidigt provocera omvärlden till att skapa mer obalans. När Trump valde att bortse och inte erkänna Parisavtalet skapa det obalans i den världsomfattande klimatoffensiven, att som Trump frångå Parisavtalet och istället vilja utöka Gruv och kol verksamheterna med andra flera klimatnegativa åtgärder så blir hens agerande ett hårt slag för det internationella arbetet.  

Trotts att USA pgd av Trump inte längre tar del av Parisavtalet så har många ledare i olika stater fortsatt engagera sig i klimatfrågan och har uppnått positiva resultat. Man har genom för mängder av regionala satsningar och genom fört lagändringar för att aktivt ändå delta i klimatomställningen.

14 amerikanska delstater har genomfört ett samarbete som kallas the U.S. Climate Alliance. Som har som mål att jobba efter Parisavtalet. Tillsammans utgör dessa stater 36 procent av USA:s befolkning och cirka 38 procent av landets totala BNP och inställningen är att fler delstater ska ansluta. Det är också spännande att trotts motståndet från sin president så har klimat-alliansen haft stora framgångar och nya rapporter indikerar att man kommer inte bara klara flera av målen utan också överträffa dem. Ett av de mest omfattande målen var att minska utsläpp av växthusgaser med 25 procent till 2025 jämfört med 2005, där man redan lyckat nu uppnå en minskning på 15 procent.

Resultaten och de framgångar som detta har inbringat visar på vikten av regionala initiativ och ett engagerat ledarskap för att tackla klimatförändringarna. Ledarskap som vågar säga ifrån och ta kamp för världens bästa och framtiden. Som en protest mot Trumps utträde ur Parisavtalet som guvernörerna Andrew Cuomo, Jay Inslee och Jerry Brown startade USA: s klimat allians, deras mål var att genom de rättigheter och möjligheter som varje amerikansk stat har genom lagar enkelt samordnad statlig åtgärd och säkerställa att USA fortsätter att bidra till de globala insatserna för att hantera klimatförändringar. Dessa grundare av klimat alliansen lade tre principer som grundstenar för att sedan utveckla arbetet.

–  Stater fortsätter att leda till klimatförändringar: Alliansen konstaterar att klimatförändringar utgör ett allvarligt hot mot miljön och våra invånare, samhällen och ekonomin.

–   Klimatåtgärder på statligt nivå gynnar våra ekonomier och stärker våra samhällen: Alliansmedlemmar växer våra rena energiekonomier och skapar nya arbetstillfällen, samtidigt som luftföroreningar reduceras, förbättrar folkhälsan och bygger mer motståndskraftiga samhällen.

–   Stater visar nationen och världen att ambitiösa klimatåtgärder är möjliga : Trots att USA: s federala regering beslutar att dra tillbaka från Parisavtalet är Alliansmedlemmarna engagerade i att stödja det internationella avtalet och förföljer aggressiva klimatåtgärder för att göra framsteg mot sina mål

Jag tycker att detta är ett bra exempel på om det finns en vilja så finns det en väg och att hur viktigt det är att alla världsledare måste ta ett ansvar i klimatomställningen. Vi har ett gemensamt ansvar för framtiden och jorden. Tillsammans gör vi skillnad. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.