Alla behövs eller hur liberalna?

Vad har Liberalerna gjort för Umeå eller Sverige, lokalt kommer jag inte på något förutom att man åter och åter lyfta frågor som redan behandlats. Jag tycker faktiskt att det är lite synd att Liberalernas gruppledare tyvärr bara verkar kunna gnälla men aldrig komma med konkreta förslag. På riks nivå så var Liberalernas partiledare den som drev den svenska skolan i botten.

Jag tycker det är märkligt att Liberalernas gruppledare inte kan se de gröna framgångar som vår regering har, antingen är hen naiv eller så är det svårt att se omvärlden från där man står i Moderaternas skugga. Javisst MP har fått kompromissa i många frågor, många har varit kritiska men lika många hyllat. Men faktum är den att MP gör skillnad och vi får saker att hända…

Med MP i regeringen så är vi på väg att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och regeringen genomför nu de största klimat- och miljösatsningarna i modern tid. Tre år in i mandatperioden har det resulterat i att ett klimatpolitiskt ramverk införts, transportsektorn ställer om från fossilt till hållbara bränslen och elektrifiering, och stora investeringar görs i förnybar energi och energieffektivisering. Genom Klimatklivet har regeringen hittills satsat 2 miljarder kronor på regionala och lokala initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser. Investeringar sker i bland annat laddstolpar, biogasanläggningar, järnvägsunderhåll och energieffektivisering. Stöd till sol- och vindkraft ökas och målet är 100 procent förnybar elproduktion. Regeringen har gjort de största satsningarna någonsin på klimat- och miljö. I och med de klimat- och miljösatsningar som görs i budgeten för 2018 innebär detta totalt en fördubbling av tidigare regerings klimat- och miljöbudget 2014. Med MP i regeringen så driver vi också på klimatarbetet inom EU och ger ett unikt stort bidrag till FN:s gröna klimatfond. Med MP i regeringen har Sverige  antagit en klimatlag och tydliga klimatmål vilket gör att vi nu ligger i framkant i det globala klimatarbetet och med MP hat vi tagit internationellt ledarskap för klimatet.

När Liberalerna hade hand om skolan så nådde den botten nivå, med dåliga reformer, usla kunskapsresultat och en allmän dålig skola. Med MP i regeringen har vi sedan början av mandatperioden gjort stora investeringar i skolan. För 2017 är satsningarna uppe i mer än 11 miljarder kronor i särskilda satsningar riktade till skolan. Tre år in i mandatperioden har detta resulterat i 20 000 fler anställda i skolan, högre personaltäthet i förskoleklass och lågstadiet, de minsta barngrupperna i förskolan på 25 år, höjda löner och en bättre arbetsmiljö för fler lärare. Kunskapsresultaten ökar i internationella mätningar. Med MP i regeringen får vi en likvärdig skola där inget barn lämnas efter. Med MP i regeringen har förutsättningarna för alla elever stärkts med en likvärdig skola och höjda kunskapsresultat. Med MP i regeringen ger vi också stöd till de skolor och elever som har det allra tuffast för att vända den utvecklingen. Antalet sökande och antagna till lärarutbildningarna ökar. Vi möjligheterna till ett livslångt lärande och vi har ökat regeringens satsning på kunskapslyftet, och ett stort antal utbildningsplatser inom bland annat universitet och högskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och folkhögskola. 

Så jag uppmanar Liberalernas gruppledare att komma ut från Moderaternas skugga och berätta för oss hur du tycker att alliansens klimatpolitik ska kunna hantera den klimatomställning vi står inför.

Jag tycker också att Liberalernas gruppledare kanske skulle tänka på sitt eget fallande korthus tillika sitt parti.

Vi röd-gröna på i regeringen och i Umeå gör skillnad, vi tar ansvar för samhället och individen, för skolan, välfärden och miljön.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.