Barn och ungdomsidrotten, en av samhällets hörnstenar.

Sedan mandatperiodens start har vi röd-gröna ökat stödet till barn och ungdomsidrotten med ca 227 miljoner och inför 2018 föreslår vi ett ökad stöd med ytterligare 19 miljoner. Regeringar presenterar också fler satsningar som ska främja idrotten i landet och folkhälsan.

Jag tycker det är en mycket viktig satsning som vi gör nu på barn och ungdomsidrotten. Förutom att idrotten främjar hälsan hos barn och ungdomar är idrott och föreningslivet en plattform för mångfald, integration och jämlikhet. Idrott och föreningslivet ger många en tillhörighet där man möter individer utifrån alla olika socio och ekonomiska bakgrunder. Ungdomar får en samhörighet och förståelse för varandra. Idrotten stärker också barn och ungdomar och ger dem verktyg för att klara vardagen i helhet. Idrotts och föreningslivet har också utgjort en ovärderlig bas för integration för flyktingar som har genom idrott skjutsats in i det svenska samhället och fått stärkas som individer på en ny plats och genom idrotten få känna samhörighet med sitt nya samhälle. Barn och ungdoms idrotten främjar leken, glädjen och lusten, en plats där alla får vara med. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar och vi måste se till att verksamheterna har de resurser som krävs så att de bedrivs på ett bra sätt.

Jag hoppas också att vi ska kunna satsa mer på dam idrotten som tyvärr fortfarande får allt för litet utrymme både ekonomisk och medialt än vad herridrotten får. Det är viktig att vi ser till att det finns utrymme för kvinnliga förebilder inom idrott och jag är glad över de satsningar som vi i Umeå kommun gjort för att stärka dam idrotten här hos oss. Vi i Umeå kommun har också varit duktiga på att förvalta och stödja idrotts och föreningslivet, med de nya resurserna från regeringen kommer vi kunna stärka arbetet ännu mer. Hatten av till fritidsnämnden och dess ordförande Ari Leinonen (S) för det arbete och satsningar Ni gör för idrotts och föreningslivet i Umeå. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.