Sverige och Frankrike visar vägen i klimatomställningen

Med MP i regeringen så är vi i Sverige ledande i klimatomställnings arbetet. Frankrike har också varit ett av de länder i världen som tillsammans med oss i Sverige tagit krafttag för att arbeta för en klimatomställning, i många fall har Frankrike också tagit omfattande beslut som väglett oss andra för att ännu mer stärka omställningen men också tysta ned kritikerna.

Nu har Sverige och Frankrike tillsammans förenat sina krafter för att snabba på genomföranden i Parisavtalet och vidta fler åtgärder för att stärka grön och hållbar innovation och teknik, detta för att kunna utveckla och stärka konkurrenskraften inom europeisk näringspolitik och skapa bra incitament som främjar forskning och utveckling av klimatsmarta och hållbara lösningar för både vardagslivet men också industrin/näringslivet.  Vi måste tänka om så att den gröna ekonomin möjligheter börjar utnyttjas fullt ut och där gamla fossila normer överges.

Både Sverige och Frankrike tog initiativet till denna påskyndning av Parisavtalet då man tillsammans kunde konstatera att stabiliteten inom våra livsuppehållande system fortfarande är hotade och den takt omställningen inom EU har idag var ohållbar. Vi måste gemensamt kliva fram och ta ett större ansvar om vi ska lyckas med med klimatomställningen och vi måste vara beredda att jobba bortom Parisavtalet för att nå verkliga resultat och för att se markant skillnad med målen för att minska den globala uppvärmningen. Ett av de största men mest aktuella utmaningarna är att minska fordonsutsläppen inom den närmaste decenniet samt att få det kommande förslaget om den nya koldioxid-standarden från EU kommissionen måste vara mycket ambitiös där man markerar och visar riktlinjer för minskade utsläpp och på längre sikt främja en enkel övergång till utsläppsfria fordon. Tillsammans kommer också Sverige och Frankrike att verka för att EUs budget från 2020 och framåt ska anpassas till temperaturmålen inom Parisavtalet.

Sverige och Frankrike tar ett kraftigare tag i klimatomställningen och nu när man visar världen nytt ledarskap så hoppas jag att detta kommer få extra stort genomslag i de kommande globala klimatförhandlingarna i Fiji, för klimatomställningen måste ske nu och vi måste jobba tillsammans.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.