Undersköterskans status måste höjas

Nu genomför vår röd-gröna regering utredningar, reformer och satsningar för att öka statusen på vårdyrken som undersköterskor där man har som mål att öka kvaliteten och säkerheten inom vården. Idag finns det ca 180000 undersköterskor vilket gör dessa till den  största enskilda yrkesgruppen, samtidigt som som undersköterskor har en avgörande roll i att vårdmaskineriet fungerar så är dem även en av de mest utsatta och undervärderade yrkesgrupper när det kommer till arbetsmiljö, lönebild och kompetensutveckling.

Målsättningen är att långsiktigt trygga kompetensen i välfärdens verksamheter. Idag kan det skilja sig mycket markant på vad en undersköterska kan och inte kan utföra för sysslor beroende på bara vart man fått sin utbildning och det saknas idag regleringar om generella studieplaner nationellt om vad man ska ha för kunskaper när man examineras.

Jag tycker detta är viktigt så att man kan säkra kvaliteten på USKA utbildningar runt om i landet, jag tror detta också stärker denna yrkesgrupp, vilket jag tror också kommer höja statusen på yrket och tvinga fram bättre arbetsvillkor och en bättre lönebild. När vi tar fram generella riktlinjer för hela landet så kommer vi bättre kunna tydliggöra yrkesrollen för en USKA samt långsiktigt trygga kompetensen i välfärdens verksamheter.

Regeringen kommer nu också att lämna i uppdrag till socialstyrelsen att utreda vilka nationella kompetenskrav som ska utformas för USKOR samt att skolverket ska ta fram ett förslag på en utformning av en generell undersköterska examen. Utredningarna har också fått stöd från både kommunal och SKL och några gemensamma punkter som man kommit överens om som bör utredas är:
• beskriva undersköterskeyrkets innebörd och yrkesrollens beskaffenhet
• föreslå en lämplig reglering för yrkesgruppen undersköterska, att yrkesgruppen ska omfattas antingen av bestämmelserna om legitimation, skyddad yrkestitel eller annan reglering
• förtydliga vilken kompetens som ska krävas för att kalla sig undersköterska
• lämna de lag-, författning-, och förordningsförslag som behövs
• se över vilka konsekvenser förslagen ger för kompetensförsörjning och rekrytering samt hur eventuella negativa konsekvenser kan begränsas.

Jag hoppas också att utredningen tar fram ett förslag på en legitimering av undersköterskor, detta skulle verkligen stärka yrkesgruppen och bli en riktig bra stämpel som säkrar kvalitet och säkerhet inom vården och dess medarbetare. En legitimation skulle också säkra personalförsörjningen för framtiden samt synlig göra och stärka den professionalisering som är nödvändig i yrkesgruppen.

En kommentar

  1. Krister

    Det var inte många år sen alla på förskolan skulle vara utbildade förskollärare. Sen skulle undersköterskorna lyftas till sjuksköterskor.
    Nu är vi påväg att införa sjukvårdsbiträden igen och legitimera undersköterskor. DET ÄR ATT GÅ TILLBAKA I UTVECKLINGEN!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.