AB bostaden

Vi var mycket kritisk till hur ärendet hade hanterats och beretts. Underlag till beslut var inkommit till oss ledamöter anmärkningsvärt sent. Det fanns också många frågetecken kring hur pris och köpeskilling fastställs, vilka konsekvensanalyser som genomförda eller hur anbudsförfarande gått till för att säkerställa att bolagets egendom inte säljs till för lågt pris. Vid ett ärende av denna storlek och samhällsintresse är det extra viktigt att vi som ansvarig politiker ges god kunskap och insyn. Detta resulterade i överklagan som fick rätt och nu är vi här igen idag.

Vår ståndpunkt har inte ändrats. MP Umeå är och har varit emot en försäljning av allmännyttan. Vi anser nu som innan att AB Bostaden har den kapacitet och soliditet som behövs för att behålla och utveckla hela sitt bostads bestånd utan att behöva avyttra delar av den. Nu som innan anser vi att Umeå kommun ska fortsätta se till att en stor del av hyresgästerna i Umeå kommun fortsatt ska kunna få lägenheter till bra och reglerade hyror, samt med bra service. Nu som innan anser vi att utförsäljning av delar av sitt bestånd riskerar i längden bidra till ökad segregation. Vi vill inte ha en storstadsutveckling där plånbokens tjocklek avgör vilken bostad man får samt vi ser risker med den långsiktiga utvecklingen av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet inom kommunen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.