Moderater bryter mot mänskliga rättigheter

Av , , Bli först att kommentera 8

Moderaterna vill avskaffa asylrätten, de vill istället människor direktavvisas till ”säkra platser” utanför EU. Vem ska kunna säkra dessa platser och vart utanför EU skulle dessa människor tas emot. Jag tycker det är ovärdigt och ansvarslöst av M att skjuta ifrån sig ansvaret för dessa människor och istället sätta dem i ännu mer misär och elände. Rätten att söka asyl är en del av Genevekonventionen och är en mänsklig rättighet. Vi ska inte försvaga människliga rättigheter utan vi ska försvara och stärka dem.

Istället vill M införa ett kvotsystem. Det är orealistisk och inhumant att tro att kvotsystem kommer kunna ersätta asylrätten. Idag är människor utelämnade till farliga resvägar och flyktingsmugglare för att komma till EU och söka asyl. Och nu vill moderaterna försvåra ytterligare för dem, försvårar vi de vägar som finns in till EU kommer bara ännu farliga vägar användas och vi se ännu fler dödsfall.

Asylrätten är viktigare att försvara än någonsin. Om asylrätten skulle avskaffas och ersättas med att vi bara tar emot kvotflyktingar kommer betyda att betydligt färre skulle få skydd. Dessutom skulle det innebära att personer med flyktingskäl skulle bli helt rättslösa.

Sverige måste fortsätta att värna asylrätten, det är i dagar som dessa viktigare än någonsin. Miljöpartiet kommer fortsätta att arbeta för att människors rätt att söka skydd värnas, och för att alla länder i EU ska ta ett gemensamt ansvar. Det är det medmänskligt riktiga, och behövs särskilt när lidandet i omvärlden kvarstår

Vi måste fortsätta att värna asylrätten, i en värld där vi har sådan obalans och elände är detta viktigare än någonsin. Vi i Miljöpartiet kommer fortsätta att arbeta för att människors rätt att söka skydd värnas, och för att alla länder i EU ska ta ett gemensamt ansvar.

Bli först att kommentera

#metoo

Av , , Bli först att kommentera 12

När jag idag loggar in på facebook gör det ont i hjärtat och ett obehag av sorg och förtvivlan sveper över mig. I stort sätt är hela mitt flöde fyllt av #metoo. Samtidigt blir jag glad och inspirerad av den styrka och mod som visas i mitt flöde.

Jag hyllar alla som vågar stå upp och alla dem som delar med sig och jag hoppas verkligen att detta skapar mer debatt och en förändring i hur tjejer och kvinnor behandlas. Jag hoppas också att detta ska skapa mod hos oss män och ändra på beteendet av vad vi finner acceptabelt, jag hoppas att detta öppnar våra ögon så att även vi säger ifrån, att markerar mot dem håller på att detta inte är ok. Vi måste skapa förändring i det ”grabbiga beteendet” och ändra normer i en mycket sexistisk orienterad subkultur som råder. Vi måste tillsammans konfrontera dem som trakasserar kvinnor.

Jag hoppas att detta också får oss män att tänka över våra beteenden, har vi någonsin sagt något som sårat eller kränkt någon, har vi sagt någon kommentar till någon tjej som är olämplig men som vi tyckte va en oskyldig kommentar. Tar vi män detta för lätt? Det tror jag och vi måste ändra på detta!!

Ingen ska behöva utsättas för sexuella trakasserier. Någonsin.

Bli först att kommentera

Moderaterna har en märklig människosyn.

Av , , Bli först att kommentera 5

Det har väll inte undgått någon att moderaternas partistämma har röstat igen att man vill införa ett nationellt tiggeri förbud. Det är en märklig människosyn moderaterna har och förslaget är mycket omodernt och jag ser det bara som ett sätt för ett parti i nedgång att försöka rädda sig genom att flirta tillbaka tappade medlemmar från SD. Det är för mig ett märkligt resonemang, att man vill förbjuda fattigdom och utanförskap, att tigga är nog en av de absolut sista åtgärderna i en människas instinkt att till att överleva. Att vilja angripa personer som måste på detta vis be om hjälp för sin överlevnad och försörjning är omänskligt.

Men vad hjälper det förbud mot tiggeri? Ja…inget!! Ett förbud skulle leda till att personer som tigger kommer bli mer utsatta och man trycker dessa mot ännu mer utanförskap eller i värsta fall tvingas in i andra former av ”skygg branscher” där dessa människor kommer användas som pjäser av för att ge vinning till den organiserade brottsligheten, vilket leder till att vi har då skapat ett ännu större samhällsproblem i form av människohandel. Detta är något som också behöver upplysas om i debatt som uppstår då och då om att tiggeri ska vara en del av en större organisation och man ser hur tiggare hämtas och lämnas i ”dyra bilar” osv, här har redan dessa individer hamnat i den extremaste situation där man redan är ett offer för människohandel, man måste komma ihåg att det som i detta fall sitter på gatan och tigger är säkerligen via hot och våld placerad där för att tjäna en annans syfte.

Men jag kan hålla med om att detta är en komplex fråga, jag tycker det är också viktigt att vi jobbar med dessa individers hemländer för att stärka deras situation där, vi får inte glömma att i dessa hemländer så är situationen ännu mer komplex och kantas av extrem utsatthet med hot och förföljelse kopplat till gruppens etniska bakgrund. Vi ska heller inte glömma att det i delar av Europa finns extrem fattigdom som kombinerat med utsatthet leder till att vissa grupper måste tigga. Vi ska heller inte glömma att många som tiger gör detta för att kunna se till att barn ska få mat eller sjuka ska få vård, något som i många ”hemländer” inte är en självklarhet. Så det är viktigt att vi jobbar med detta och finner lösningar för att stärka dessa individer i sina hemländer, vi måste få fram en långsiktig lösning men att ta fram ett förbud skulle bara leda till att människor som redan är utsatta blir ännu mer utsatta. För mig blir ett förbud obehagligt och ovärdigt och löser inga problem utan kommer nog skapa nya och fler problem.

För oss i Umeå är tiggeri inget nytt, men jag är mycket glad över det arbete som Umeå kommun tillsammans med kyrkan och civilsamhället. Det är viktigt att vi visar att vi stöttar de mest utsatta i samhället.

Bli först att kommentera

Regeringen moderniserar postlagstiftningen

Av , , Bli först att kommentera 5

Regeringen har nu beslutat om en lagrådsremiss och en förordningsändring som ska leda till en mer moderniserad och fungerande posttjänst. Genom bättre uppföljning och bevakning av de som erbjuder posttjänster kan regeringen bättre säkerställa att den fungerar. Postförordningen ändras även med ett beslut om att brev ska levereras inom två dagar (tvådagarsbefordran) istället för inom en dag (övernattbefordran).

Under 2016 skickades ca 2,3 miljarder brev i Sverige vilket är en minskning från år 2000 med 33,7 procent. Det har sedan år 2000 blivit mer kostsamt och svårhanterbart att leverera brev.

Regeringen ändrar därför i postförordningen (2010:1049) de statligt ställda kraven så att 95 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in. Dessutom förslår regeringen i lagrådsremissen: Ändringar i postlagen, att Post- och telestyrelsen (PTS) ska få rätt verktyg att tydliggöra vilken den lägsta servicenivån är.

Bli först att kommentera

Notifiering om beslut om inre gränskontroller

Av , , Bli först att kommentera 4

Den svenska regeringen har idag lämnat in en notifiering om att den svenska regeringen innan den 11 nov i år kommer att fatta beslut om inre gränskontroller. Regeringen har alltså inte fattat beslut om gränskontrollerna ännu.

Processen är som sådan att om fortsatta inre gränskontroller skulle ske utifrån Schengen förordnigen artikel 25, krävs att EU kommissionen måste meddelas om  ett sådant eventuellt beslut 4 veckor i förväg, vilket skett idag och inte ett beslut i sig.

Bli först att kommentera

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag.

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu har regeringen skickat vidare ett förslag om ny lag gällande bostadsanpassningsbidrag för dem som behöver anpassa sin bostad på grund av funktionsnedsättning. Det är högtid att vi ser över lagstiftningen inom detta område, idag är lagen utformad på ett sätt som många gånger får en negativ effekt samt skapar en ”missmash” mellan kommun och staten. Den nya lagen ska utformas så att individen och dess behov ska vara i centrum samt att den nya lagen ska vara mer förutsägbar än innan vilket är välkommet då tolkningsmöjligheterna blir tydligare och mer konkreta.

En viktig ändring i lagen blir att den ska vara bostadsneutral, så oavsett om man äger bostaden eller bara har en nyttjanderätt så det kommer nu alltid vara den funktionsnedsatta som kommer vara sökande. Detta kommer ge sökande mer full delaktighet och ge mer trygghet i vardagen då man mer kan förutse beslutsprocessen. Jag hoppas att den nya lagen kommer få den förtydligande effekt och förenkla kommunens handläggning och med detta ska kommuner kunna utnyttja sina resurser bättre. Jag hoppas att med lagen kommer också effektiviseringar inom processen där vi tex en huvudman inom LSS och rikta stärkta resurser mot denne. Med den nya lagstiftningen kommer vi kunna få en bättre likvärdighet och rättssäkerhet. Jag hoppas att det nu kommer bli enklare att kunna säkra insatser som främjar jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet för den med funktionshinder.

Jag hoppas också att den nya lagen ger oss ett regelverk sam är mindre komplicerade och öppnar för tydligare och för den sökande positiva tolkningsmöjligheter, särskilt när det gäller assistansersättningen och LSS.

Jag förvänta mig att den nya lagen ska kunna ge oss kommuner ytterligare verktyg och resurser så att vi ska kunna hantera de utmaningar vi står inför och förenkla och ge ett mer tydligt regelverk till som med tex LSS.

 

Bli först att kommentera

Liberalerna bekräftar sitt hyckleri

Av , , 1 kommentar 8

Jag har tidigare i min blogg ställt frågan om Liberalernas gruppledare i Umeå ställer sig bakom Jan Björklunds budgetproposition?? Detta efter att Liberalernas gruppledare ofta kommer med utspel om hur illa allt är men samtidigt uteblir egna förslag. Men efter att ha läst Liberalernas gruppledares blogg här om dagen där hen länkar till Jan Björklunds budget tar jag detta som att hen stödjer denna budget vilket blir ett klargörande över att Liberalerna i Umeå hycklar och försöker driva lokala frågor ur ett populistiskt perspektiv utan att ha några egna förslag till lösningar.

Det blir för mig en form av hyckleri när man som Liberalernas gruppledare gör populistiska utspel om hur illa allt är när vi röd-gröna styr samtidigt som man stödjer en budget där Liberalerna vill dra ner nästan 25 miljarder kronor, hårdast på arbetsmarknadspolitiken och ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionshinder. Samtidigt så vill man också ha skattelättnader på uppåt 26 miljarder för dem som tjänar bäst i samhället. Liberalernas politik slår direkt mot de mest utsatta alltså.

Därför tycker jag också att det blir lite märkligt när Liberalernas gruppledare väljer att angripa Socialdemokraterna i frågan om LSS. Jag kan hålla med om att det finns stora brister inom hanteringen av LSS, det tror jag ingen förnekar. Vi har en lagstiftning som måste ses över, en lagstiftning som hade många lika brister under Allians regeringen. Det har idag blivit ett ”missmach” mellan kommun och staten, vilket måste ändras på Men vi röd-gröna har varit medvetna om de utmaningar och behov som finns inom LSS och i vår av fullmäktige antagna budget så har vi riktat resurser specifikt för att kunna hantera LSS bättre och stärka verksamheten.

Så jag ställer en ny fråga till Liberalernas gruppledare, utifrån att du stödjer Jan Björklunds budet och alla de nedskärningar och bort prioriteringar som den innehåller, vem ska prioriteras bort i Er välfärdssyn, för vem vill ni prioritera bort tryggheten. Varför vill Ni ställa olika grupper med behov emot varandra. Varför vill Ni skapa klyftor inom välfärden och samhället. Vilka grupper i samhället ska få nedskärningar så att Ni kan prioritera sänkt skatt. Vad avgör det lotteri inom välfärden för Er om vem som stärks eller glöms. Den Liberala politiken är varken ansvarsfull eller hållbar.

Vi röd-gröna ta ett kollektivt ansvar för hela välfärden, skolan och miljön. Vi kommer inte prioritera bort någon utan vi vill ta ansvar för alla, det är det den svenska modellen bygger på. Vi röd-gröna gör nu de största investeringarna i modern tid inom miljö-klimat, sjukvård och välfärden. Med vår politik går sjukvården och välfärden, trygghet och ansvar alltid före. Välfärden ska vara alla till dels.

1 kommentar

Regeringen stimulerar byggandet vilket är bra.

Av , , Bli först att kommentera 10

Som jag har bloggat om innan så måste vi fortsätta bygga, bygga bort bostadsbristen är en av de viktigaste pusselbitarna för en stad i tillväxt. Vi måste också bygga hållbart och resurs effektivt. Vi måste bygga en bostadsmarknad som är tillgänglig alla oavsett socioekonomiska förutsättningar.

Ett viktigt verktyg i att bygga mer är den byggbonus som regeringen gjort möjlig, förra året var Umeå en av 111 kommuner som fick del av byggbonusen på totalt 1,8 miljarder kronor och gemensamt hade man lämnat startbesked på ca 49 000 nya bostäder. Detta har också gett en positiv mersmak då i år är det över 200 kommuner som ansöker om byggbonus och gemensamt så uppgår nu mängden startbesked till ca 73 500 nya bostäder. Den totala potten för byggbonusen är fortfarande 1,8 miljarder, men jag hoppas att regeringen nu kan se vikten av denna stimulans medel och de positiva effekter byggbonusen haft med att få fart på bostadsbyggandet och hur den har haft effekt på att kommunerna nu planerar för fler bostäder och tar ansvar för bostadsförsörjningen. Med det också ökade intresset för att söka stödet och med facit i hand kunna se resultatet av den samma så hoppas jag att regeringen också inför nästa omgång kommer att höja den totala potten för bidraget.

Denna omgång är också Umeå med och ansöker om byggbonus. Ett av kraven som ställs för att få byggbonus är att ha en aktuell översiktsplan och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning, något vi har jobbat hårt med och lyckats sammanställa. Umeå är också en av 16 kommuner som sökt byggbonus som kan redovisa att man under en 12-månadersperiod gett över 1000 startbesked för bostäder.

Förutom Umeå har i Västerbotten också Malå, Skellefteå, Vindeln och Vännäs sökt regeringens byggbonus. Det är jätteviktigt att fler kommuner i länet, speciellt mindre inlandskommuner visar att de är aktiva och vill få fart på bostadsbyggandet. Jag tror att detta kommer leda till att fler kommer hitta sig tillbaka till inlandskommunerna vilket kommer till att leda till att man får liv igen i inlandet och man kan enklare utveckla infrastruktur och verksamheter som kan lägga grund för ett mer levande inland.

Till skillnad från Allians partierna som vill skära i det statliga stödet till bostadsbyggande. Tar vi röd-gröna ansvar för de utmaningar som finns, vi röd-gröna vill fortsätta att stödja kommunernas arbete och styra medel så att fler bostäder fortsätter att byggas.

Bli först att kommentera

Liberalernas gruppledare ser världen ur ett märkligt perspektiv

Av , , 1 kommentar 8
Efter att ha läst Liberalernas blogg så kan jag inget annat än att konstatera att deras gruppledare i Umeå som en gammal skiva som fastnat ännu en gång upprepar sig. Tyvärr är detta inget nytt, man har vant sig från Liberalernas gruppledare att hen gnäller och klagar utan att direkt tillföra något till debatten eller presentera några egna lösningar.
Jag vet inte om jag och Liberalernas gruppledare såg på samma partiledare debatt i söndags. Men Fridolin pressade Lööf bra under debatten om miljö-klimatpolitik, det var en intressant replikväxling mellan dem två där Fridolin hade det tydliga övertaget då Lööf vid konfrontation vägrade svara på frågor. Den största fråga som Lööf valde att inte svara på var den om varför Lööf vill skrota Klimatklivet dvs. Regeringens stora satsning på lokala och regionala miljöinvesteringar. I debatten höll Fridolin med att det behövs satsningar på miljövänligare bränslen och miljövänligare fordon, när Fridolin svarade jag till både och men då kom det inget svar från Lööf. Att Lööf vill skrota klimatklivet, som bevisligen också visat sig vara en välfungerande del av svensk miljöpolitik, visar att Centerpartiet inte är ett grönt parti med miljön i fokus, vilket också Fridolin fick Lööf att bekänna färg om.
Via klimatklivet har vår regering tagit på sig ledartröjan för världen, för den klimatomställning vi alla står inför. Via klimatklivet har vi kunnat genomföra tusentals projekt runt om i landet för att stärka arbetet för en klimatsmart vardag. Genom klimatklivet har privatpersoner, näringslivet, föreningar och kommuner fått verktyg och förutsättningar för att kunna snabbare och enklare ställa om i klimatarbetet.
Så in fråga blir igen till Liberalernas gruppledare… Berätta för oss hur du tycker att alliansens klimatpolitik ska kunna hantera den klimatomställning vi står inför.
Samtidigt så ställer jag samma fråga igen som jag ställde innan till Liberalernas gruppledare, då Liberalerna i Umeå ofta gnäller om hur dåligt allt är inom Umeå kommuns verksamheter med S&MP i styre, utan att presentera några egna förslag, så frågar jag igen. Liberalerna i Umeå stödjer ni Jan Björklunds budget, som skulle leda till att situationen och utmaningarna för kommunens verksamheter blir märkvärt sämre. Nä man kan inte gnälla och sedan vilja göra saker värre, den är inte hållbar eller ansvarsfull politik.
Till sist måste jag också påpeka att jag tycker det är lite genomskinligt att Liberalernas gruppledare väljer att hylla Jan Björklund i sin blogg, en person som hen för bara några veckor sedan ville peta från posten som partiledare. Det är intressant hur Liberalernas gruppledare väljer att agera i sina utspel, men på den höga häst som hen verkar tro att hen sitter på kanske hen ska söka sig till rosenbad istället, kanske går bättre där för i Umeå funkar det inte.
1 kommentar

Låt byggandet i Umeå fortsätta!

Av , , Bli först att kommentera 7

Jag har fått den här debattartikeln publicerad i IVF om byggandet i Umeå. Här kan ni läsa om det.:

En av de största utmaningar som alla kommuner i Sverige har idag är bostadsbristen. Detta blir också extra påtagligt för en tillväxtkommun som Umeå. Det är många som vill bo och verka i Umeå och vi måste kunna skapa fler bostäder och lokaler.

Det är också viktigt att vi bygger hållbart för framtiden men också skapar mångfald på bostadsmarknaden där vi har en blandning av olika boendeformer och där bostadsmarknaden är öppen och tillgänglig alla. Att kunna bo centralt ska inte avgöras av storleken på din plånbok. Under denna mandatperiod har vi röd-gröna sett till att byggandet tagit fart igen. Inte sedan miljonprogrammens dagar har vi sett rekordnivåer inom bostadsbyggandet som nu. 2015 påbörjades ca 50 000 bostäder, 2016 ca 67 000 och i år ser det ut att bli uppåt 72 000 lägenheter.

Samtidigt som vi ser hur antalet kommuner som uppger att man har underskott på bostäder fortsätter öka så ökar behovet av bostäder parallellt som befolkningstillväxten är hög. Därför är det viktigt att vi fortsätter att bygga.

Förutom att bygga nytt är det också de bostäder som redan finns viktiga att se över. Till exempel med energieffektiviseringar, renoveringar, men också utforska nya samverkansmöjlighet och skapa möjligheter för olika verksamheter och boendeformer att befinna sig på samma yta. Regeringen har som mål att det ska bli enklare, snabbare och billigare att bygga. För att klara detta satsar regeringen sex miljarder kronor årligen på bostäder.
Satsningen innebär bland annat att kommuner får stöd att planera för fler bostäder. Regeringen har också tillskjutit investeringsstöd som ska gå till fler små, klimatsmarta och billiga hyresrätter så det byggs mer för människor med vanliga inkomster.
Samtidigt så tillför regeringen stöd för att effektivisera upprustningen av hyresrätter i områden med socioekonomiska utmaningar.

Totalt 1 miljard kronor går till renovering och upprustning av hyresbostäder samt upprustning av utemiljöerna runt dem.
Det är viktigt att alla ska kunna få ta del av en kvalitativ boendeform på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt och utan att hyran blir orimligt hög efter upprustningar.

Vi har nu ett momentum i bostadsbyggandet och det är viktigt att vi inte låter detta avta. Vi inom kommunerna måste se till att skapa förutsättningar för att bostadsbyggandet håller samma tempo. Det är även viktigt att regeringen satsar för att fortsätta stimulera denna process.
Under sommaren 2016 antog regeringen en arbetsordning om 22 steg för fler bostäder där man ser över förenklingar inom plan och bygglagen där vi måste få en effektivare process. Man vill förenkla tillgången till statliga fastigheter och mark för bostadsbyggande.
En översyn av bygg- och konstruktionsregler men också av regler som gör det svårare, långsammare eller dyrare än nödvändigt att bygga.

I Umeå måste vi bygga ca 5000 bostäder för att komma i balans med bostadsbristen och bostadsbyggandet i Umeå har tagit stor del av de åtgärder som regeringen presenterat. I fjol byggdes 1301 färdiga lägenheter i Umeå och vi i S och MP har gett i uppdrag till stadsdirektören att öka kvoten till 2000 nybyggda lägenheter per år.
Vi har också varit duktiga med att hitta nya lösningar och samverkansmöjligheter.

Nasser Mosleh (MP)
gruppledare Umeå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera