Vi röd-gröna stärker ytterligare förutsättningarna för dem som jobbar inom vården

Tillsammans med SKL så presenterar vår röd-gröna regering ytterligare satsningar inom vården, denna gång med fokus på medarbetare. Genom den så kallade professionsmiljarden satsas ytterligare uppåt två miljarder för att stärka förutsättningar för sjukvårdens medarbetare och utveckla vårdens verksamheter.
För att kunna säkra vården och en god kvalitet så är det A och O att vi har tillräckligt många anställda med rätt kompetens men som också känner en glädje och engagemang men att dessa också får rätt förutsättningar för att göra sitt jobb gentemot patienterna.
Samhället står inför nya utmaningar en av dem är den förändrade demografin, det föds fler barn och vi blir allt äldre. För att klara denna utmaningen satsar vi röd-gröna på välfärden genom att öka resurserna för kommuner och landsting så att man kan anställa fler specialistsjuksköterskor, barnskötare och medarbetare inom vården så att man kan fortsätta med satsningar på kompetensförsörjning och att fler än tidigare och i större utsträckning kan erbjuda möjligheter för sjuksköterskor att genomgå en specialistutbildning. Det ökar karriärmöjligheterna för sjuksköterskorna och bidrar till kvalitetsutveckling. I takt med ökad digitalisering behöver medarbetarnas kompetens också utvecklas men också användas på andra nya sätt så att vi kan höja vårdens tillgänglighet och kvalitet.

Regeringen stärker vården med totalt 5,5 miljarder kronor 2018. Där satsningar på medarbetare inom vården kommer omfattar 1 999 miljoner kronor, varav 1 975 miljoner kronor fördelas mellan landstingen för satsningar inom bland annat följande områden:
 – Utveckla medarbetarnas arbetssituation och arbetsvillkor
 – Tillräckligt antal medarbetare med rätt kompetens, öka bemanningen och fler som jobbar heltid.
– Ledarskap för att stärka medarbetarnas arbetssituation.
– Stärka arbetsmiljö för medarbetarna att göra ett bra jobb, som får arbetsplatsernas möjligheter att locka och behålla medarbetare.
– Fler insatser för att behålla och utveckla medarbetare som bland annat innefattar kompetensutveckling och möjligheten till utbildningslön och att utbilda sig inom en befintlig anställning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.