Hållbarhetsmärkning skapar förutsättningar för smartare val.

Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för att människor ska enkelt kunna göra hållbara och klimatsmarta val, för att omställningen ska lyckas så måste mycket gå smidigt och enkelt för medborgarna. Därför måste det vara högst rimligt och självklart att vi som konsumenter ska kunna ta del av varudeklaration där det framgår vilka material varan innehåller och att det finns en klimat/hållbarhets deklaration. Jag tror också att när man enkelt kan se och jämföra så blir det mer påtagligt hur klimatpåverkan blir och man gör då fler hållbara val.

Omställningen till ett digitaliserat och klimatsmart samhälle förutsätter tillgång till metaller och mineral. Solceller, batterier till elbilar, satelliter och mobiltelefoner innehåller en stor mängd metaller och mineral som till exempel kobolt och sällsynta jordarts metaller. Den mycket snabbt ökande efterfrågan har drivit en produktion av råvaror i länder som ofta saknar både miljöskydd och grundläggande arbetsvillkor. Men också skapar möjlighet att vi kan följa så att produkter blir framställda på ett hållbart sätt.

Myndigheten för tillväxt politiska utvärderingar och analyser ska analysera möjligheter till spårbarhet och hållbarhetsmärkning. Tillväxtanalys ska särskilt titta på vilka möjligheter som nya tekniska lösningar ger för att kunna säkerställa spårbarhet. Hållbarhetsmärkning av metaller och mineral innebär en möjlighet för svensk gruvnäring och återvinning.

Tack vare våra råvarutillgångar och den avancerad teknik som finns inom Svensk industri ar vi genom att skapa rätt förutsättningar möjligheter att ta en ledande position i omställningen mot en hållbar ekonomi. Där vi visar vägen för resten av världen. Sverige har goda förutsättningar att utvinna metaller och mineral på ett ansvarsfullt och miljömässigt hållbart sätt, vilket inte alltid är fallet i andra länder där vi ser hur en brist på modern teknik kombinerat med dåliga arbetsvillkor fått mycket svåra konsekvenser för både människor och miljö. Det är oftast också på dessa platser som tillgången på mer sällsynta metaller och mineraler är högre och vi ser också hur efterfrågan på just dessa ökat markant, det är vår skyldighet att som moderna industriländer se till att våra råvaror kommer från ”rätt förhållanden”.

I uppdraget till Tillväxtanalys ingår också att:

-analysera hur man kan stimulera en efterfrågan på hållbara råvaror och produkter som innehåller hållbart producerade metaller och mineral, inklusive stål med mycket låga växthusgas utsläpp, på internationella marknader.

-analysera hur staten kan skapa förutsättningar för att underlätta och stimulera utvecklingen av frivilliga, marknads drivna initiativ som kan genomföras på internationell nivå.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.